Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 14 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ส่องเทรนด์ธุรกิจปี 66 พาณิชย์ชี้เป้า “ท่องเที่ยว-ธุรกิจไลฟ์สไตล์-สิ่งแวดล้อม” สุดปัง

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจปี 66 โดยนำข้อมูลธุรกิจปี 65 มาวิเคราะห์ร่วมกับสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ งบการเงินและผลประกอบการ ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่มีทิศทางสดใส ปี 66 มี 3 กลุ่ม 8 ธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ธุรกิจเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ (ไลฟ์สไตล์) สอดรับกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคปัจจุบันที่เน้นความสะดวกสบาย แบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจ คือ อาหารแช่แข็ง เช่น สัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ ผลไม้ โดยปี 65 มีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 99 ราย เพิ่ม 87% จากปี 64 ทุนจดทะเบียน 321 ล้านบาท 2.ธุรกิจสุขภาพและความงาม เช่น บริการทางการแพทย์ สปาและความงาม และสถานที่ออกกำลังกาย ปี 65 จัดตั้งใหม่ 1,262 ราย เพิ่ม 70% ทุนจดทะเบียนรวม 2,787 ล้านบาท 3.ธุรกิจยาสมุนไพร เช่น ปลูกพืชที่ใช้เป็นยารักษาโรค และ4.ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เช่น รับดูแลสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์ ปี 65 จัดตั้งใหม่ 468 ราย เพิ่ม 36% ทุนจดทะเบียน 2,796 ล้านบาท

กลุ่มที่ 2 ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การประชุม การจัดเลี้ยง ได้รับอานิสงส์จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการประชุมและงานแสดงสินค้าในประเทศ การเปิดประเทศของจีน โดยธุรกิจที่มีแนวโน้มดี 2 ประเภท คือ 1.ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เช่น นำเที่ยว โรงแรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร และที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยปี 65 จัดตั้งใหม่ 4,852 ราย เพิ่ม 82% ทุนจดทะเบียนรวม 11,003 ล้านบาท และ 2.ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดงาน การประชุม กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเลี้ยง จัดประชุม การแสดงธุรกิจ/สินค้า การถ่ายภาพ โดยปี 65 จัดตั้งใหม่ 1,830 ราย เพิ่ม 20% ทุนจดทะเบียนรวม 2,773 ล้านบาท

กลุ่มที่ 3 ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จากเทรนด์ตลาดโลกแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2 ประเภท คือ 1.ธุรกิจการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยปี 65 จัดตั้งใหม่ 133 ราย เพิ่ม 51% ทุนจดทะเบียนรวม 405 ล้านบาท และ 2.ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ผลิตยานยนต์ส่วนบุคคลและยานยนต์ชนิดอื่นๆ ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปี 65 จัดตั้งใหม่ 62 ราย เพิ่ม 55% ทุนจดทะเบียนรวม 5,923 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธ.ค.65 ธุรกิจ 8 ประเภทคงอยู่รวมกัน 94,035 ราย ทุนจดทะเบียนสูงถึง 1.326 ล้านล้านบาท.

© 2021 thairemark.com