Thursday, 22 February 2024 - 7 : 00 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จีนครองแชมป์อันดับ 1 ลงทุนโดยตรงในไทยช่วง 9 เดือนแรกปี’65 มูลค่า 45,024 ล้านบาท

สถานการณ์ลงทุนโดยตรงของจีนในประเทศไทย ในปี 2565 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-กันยายน 2565) ซึ่งการลงทุนของจีน สูงเป็นอันดับ 1 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีมูลค่า 45,024 ล้านบาท มีสัดส่วน 16.33% ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด อันดับ 2 คือ ไต้หวัน มูลค่าการลงทุน 39,256 ล้านบาทและ อันดับ 3 คือ ญี่ปุ่น มูลค่าการลงทุน 37,591 ล้านบาท

สำหรับจีนส่วนมากลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่ EEC โครงการลงทุนอื่นๆของจีน เช่น ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ การซ่อมแซมแม่พิมพ์ ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยสมองกล ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร / ผลิตสายไฟ/ ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กไฟฟ้า/ รับประกอบแผงวงจรลิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)/ ผลิต PVC Wood Plastic Board เป็นต้น

© 2021 thairemark.com