Sunday, 21 April 2024 - 2 : 57 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“เพื่อไทย”คึกเปิดตัว7ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ปทุมธานี มั่นใจแลนด์สไลด์ทั้งปทุมธานี

ที่พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง รวม 57 คน

โดยจังหวัดปทุมธานีได้เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ปทุมธานี ครบทั้ง 7 เขต เขต1.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เขต2.นายศุภชัย นพขำ เขต3.นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ เขต4.นายสุทิน นพขำ เขต5.นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ เขต6.นายชนภัทร นันทกาวงศ์ เขต7.น.ส.ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นพ.ชลน่าน ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของพรรคเพื่อไทยที่จะขอประกาศรับแรงศรัทธา แรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน เพื่อไปสู่เป้าหมาย ‘เพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน’ ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ให้ได้ ภายใต้ 3 เสาหลัก

ได้แก่ 1.ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน เข้าถึงพื้นที่ เข้าถึงประชาชนในการเข้ารับทราบปัญหา ดูแลพี่น้องประชาชน และนำปัญหาสะท้อนกลับมายังพรรคมาเป็นแนวนโยบายที่จะเข้าถึงประชาชนได้

2.นโยบายของพรรคเพื่อไทย คือ ประชาธิปไตยกินได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งของพรรคมาโดยตลอด

3.แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ที่จะนำเอานโยบายไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ผ่านกลไกการคัดเลือกในเบื้องต้นของพรรคมาอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งและมีโอกาสมากที่สุด ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เรามีความมั่นใจว่าจะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ดี สามารถทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนได้ ยึดมั่นอุดมการณ์ของพรรค นำความต้องการของประชาชน มาร่วมสร้างสรรค์เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยให้ได้

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจะทยอยเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคอย่างต่อเนื่องจนครบเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ว่าจะเปิดให้ครบ 400 เขตภายในเดือนธันวาคม 256


ทั้งนี้ ตัวเต็งอย่างนายศุภชัย นพขำ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีเขตที่ 2 เปิดเผยว่า ตนเองได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขต2จังหวัดปทุมธานีมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องปากท้องของชาวบ้านที่มีความทุกข์ยากไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ปากท้องที่ยากลำบากในสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ซึ่งตนเองอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตรงนี้เป็นอันดับแรกก่อน ซึ่งในช่วงที่ชาวบ้านลำบากมากที่สุด คือช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ได้เข้ามาดูแลชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เราอาสาเป็นตัวแทนของประชาชน คิดว่าทุกคนมีโอกาสแน่นอนในสีเสื้อของพรรคเพื่อไทยเพื่อนำพันธกิจของพรรคพาประเทศผ่านพ้นวิกฤติให้ได้


ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ยังมีสส.ปทุมธานีอยู่3คนประกอบด้วยเขต1.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เขต2.นายศุภชัย นพขำ เขต5.นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ที่เหลือก็ไม่ธรรมดาว่าที่ผู้สมัครเขต3.คือนายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ หรือ จ่ายุทธก็ลงพื้นที่พบประพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด นายสุทิน นพขำ ก็ยังเคยเป็นอดีตสส.ปทุมธานี ส่วนว่าที่ผู้สมัครสส.เขต6.นายชนภัทร นันทกาวงศ์ ดีกรีไม่ธรรมดาเป็นลูกชายนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ และเขต7.น.ส.ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกสาวของนายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย. ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิตผู้กว้างขวางแทบรังสิตมั่นใจว่าว่าที่ผู้สมัครสส.ทุกเขตมีคุณสมบัติและความสามารถที่จะกวาดสส.ในนามพรรคเพื่อไทยครบทุกเขต แลนด์สไลด์ทั้งปทุมธานีแน่นอน 

© 2021 thairemark.com