Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 25 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“บิ๊กตู่”ย้ำผู้นำอาเซียนความร่วมมือรอบด้าน มองไปข้างหน้า มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 25 (the 25th ASEAN Plus Three Summit) ที่ โรงแรมสกคา กรุงพนมเปญ โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนหรือผู้แทน (ยกเว้นเมียนมา) นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน นายยุน ซ็อก-ยอล ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี นายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนบวกสามในรอบปีที่ผ่านมา กำหนดทิศทางความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสรุป ดังนี้

นายกรัฐมนตรีไทย กล่าวถึงความสำคัญของอาเซียนบวกสามในฐานะกรอบความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมหลักของภูมิภาค พร้อมแสดงความยินดีกับทุกประเทศที่ได้ผ่านพ้นจากวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างเข้มแข็งถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษาพลวัตของความร่วมมืออาเซียนบวกสาม โดยยืนยันความมุ่งมั่นของไทยที่จะดำเนินการตามแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสามฉบับใหม่ที่มองไปข้างหน้าและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นายกรัฐมนตรีนำเสนอ 2 ประเด็นสำคัญในวาระครบรอบ 25 ปี ของอาเซียนบวกสาม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคในระยะยาว ดังนี้

  1. เร่งขยายความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และเสริมสร้างบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ไทยพร้อมดำเนินการตามแผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม ปี 2566-2567 และยินดีต่อความร่วมมือภายใต้กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ACRF) และเน้นย้ำให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศบวกสามควบคู่ไปกับ RCEP เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
  2. ผลักดันวาระด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างสรรพสิ่งที่ครอบคลุมและรอบด้าน คำนึงถึงประเด็นท้าทายระดับโลกต่าง ๆ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง โดยไทยได้เสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะสานต่อบทบาทในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องกับนานาประเทศเพื่อสอดประสานนโยบายด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ท้ายสุด นายกรัฐมนตรี ได้ฝากผู้นำประเทศบวก 3 และผู้นำท่านอื่น ๆ ให้ช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพและความร่วมมือที่สร้างสรรค์ในภูมิภาค โทยทั้ง 3 ประเทศเป็นกุญแจสำคัญยิ่งในการไขประตูแห่งความสำเร็จนานาประการ ซึ่งจะนำพาโลกของเราไปสู่สันติสุขตลอดไป

© 2021 thairemark.com