Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 14 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ยอดส่งออกข้าว 8 เดือน โต 46% โกย 8.3 หมื่นล้านบาท คาดยังพุ่งต่อเนื่อง

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผยยอดส่งออกข้าว 8 เดือน โต 46% โกย 8.3 หมื่นล้านบาท คาดยังพุ่งต่อเนื่อง หลายประเทศคู่ค้าต้องการนำเข้าอีกเพียบ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยสถิติการส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ มกราคม-สิงหาคม 2565 มีปริมาณ 4,772,315 ตัน มูลค่า 83,637.5 ล้านบาท หรือ 2,471.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 46.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 39.8% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 3,250,729 ตัน มูลค่า 59,819.7 ล้านบาท 1,944.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2565 มีปริมาณ 687,118 ตัน มูลค่า 12,532.1 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้น 18.8% และ 23.2% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ส่งออก 578,177 ตัน มูลค่า 10,173.2 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ส่งออกต่างเร่งส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ค้างอยู่จากเดือนก่อน โดยเฉพาะตลาดอิรักที่ยังคงนําเข้าข้าวขาวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในเดือนสิงหาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 376,045 ตัน เพิ่มขึ้น 20.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น แองโกล่า เป็นต้น ขณะที่ข้าวนึ่งมีการส่งออกปริมาณ 130,861 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักในแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แคเมอรูน ไนเจอร์ เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 77,683 ตัน เพิ่มขึ้น 15.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดที่สําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ ไอวอรี่โคสต์ ออสเตรเลีย เป็นต้น

สมาคมฯ คาดว่าในเดือนกันยายน 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาที่ค้างส่งมอบจากเดือนก่อน เพราะในช่วงที่ผ่านมาการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือทําได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยจากฝนที่ตกลงมาเป็นระยะๆ

อย่างไรก็ตาม จากการที่อินเดียมีมาตรการระงับการส่งออกข้าวหัก และกําหนดภาษีส่งออกข้าวขาวที่อัตรา 20% ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีต่อการส่งออกข้าวของไทย ประกอบกับตลาดที่สําคัญยังคงมีความต้องการนําเข้าอย่างต่อเนื่อง เช่น อิรัก จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ เบนิน โมซัมบิก แองโกล่า สหรัฐฯ แคนาดา เป็นต้น

ขณะที่ภาวะราคาข้าวของ ไทยในช่วงนี้ยังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และยังได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 อยู่ที่ 435 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 428-432, 393-397 และ 383-387 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตามลําดับ ส่วนราคาข้าวนึ่งไทยอยู่ที่ 449 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ขณะที่ข้าวนึ่งของอินเดียและปากีสถาน อยู่ที่ 378-382 และ 420-424 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

© 2021 thairemark.com