Friday, 26 July 2024 - 12 : 02 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เจ้าของโรงแรมโอดค่าไฟแพง ต้นทุนพุ่งซ้ำเติมธุรกิจท่องเที่ยวยังไม่ฟื้น

นายกสมาคมโรงแรม เผยค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นได้สร้างภาระให้กับธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่ฟื้นตัว โดยต้นทุนพนักงานและค่าไฟฟ้าจัดเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดในการบริหารจัดการโรงแรม

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรม เปิดเผยว่า ค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นได้สร้างภาระให้กับธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่ฟื้นตัว โดยต้นทุนพนักงานและค่าไฟฟ้าจัดเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดในการบริหารจัดการโรงแรม แต่ถึงแม้ว่าจะแบกรับค่าใช้จ่ายนี้เพิ่มขึ้น เชื่อว่าส่วนใหญ่จะไม่สามารถชดเชยด้วยการปรับราคาห้องพักขึ้นได้ทันที เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาราว 5 ล้านคน แต่โรงแรมยังมีภาวะห้องพักล้นตลาด และลูกค้าส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เลือกโรงแรม แต่อาจเข้าพักในที่พักระยะยาวประเภทอื่นๆ

ผลกระทบของค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทำให้โรงแรมต้องลงทุนและเพิ่มแผนบริหารจัดการมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างโรงแรมเล็กและใหญ่ รวมถึงโรงแรมที่มีเงินทุนและไม่มี เนื่องจากโรงแรมเก่าและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ จะไม่สามารถจัดหาระบบประหยัดพลังงานทันสมัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายมาใช้ได้

ทั้งนี้ จากการรายงานของสมาคมโรงแรม อัตราเข้าพักเฉลี่ยในเดือน ก.ย. ลดลงเล็กน้อยเหลือ 40% ของจำนวนห้องพัก จากเดือน ส.ค.มีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ 48% ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในช่วงก่อนโควิดซึ่งเคยอยู่ที่ 63.4%

© 2021 thairemark.com