Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 46 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

รมว.อุตสาหกรรมสั่ง 67 นิคมอุตสาหกรรม จับตาฝน-น้ำในเขื่อน ป้องกันท่วมซ้ำรอยอดีต

“สุริยะ” รมว.อุตสาหกรรมสั่ง 67 นิคมอุตสาหกรรม จับตาฝน-น้ำในเขื่อน หวั่นน้ำท่วมซ้ำรอยอดีต กำชับพื้นที่เสี่ยง อยุธยา-สมุทรปราการ เตรียมเครื่องสูบ ซ้อมแผนประสบอุทกภัย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า สั่งการให้กระทรวงอุตหกรรมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมมาตรการรองรับวิกฤตอุทกภัย เพื่อลดผลกระทบไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ ประชาชนและผู้ประกอบการ เหมือนในอดีต

ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 67 แห่งทั่วประเทศ ให้คอยติดตามและเฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศ กรณีที่อาจมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำและติดแม่น้ำเจ้าพระยา

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม

เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ที่พื้นที่อยู่ใกล้ทะเลและอยู่ใกล้กับชุมชน ที่อาจเกิดน้ำทะเลหนุนได้ในบางช่วง ได้กำชับทุกนิคมอุตสาหกรรมให้ติดตามน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วน บางนิคม มีการสร้างเขื่อนกันน้ำไว้ล่วงหน้า

ทั้งนี้ให้ติดตามการระบายน้ำทั้ง 3 เขื่อนอย่างใกล้ชิด ได้แก่เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนพระราม 6 อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การพร่องน้ำในนิคมอุตสาหกรรม ให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อเป็นแก้มลิงรองรับน้ำ

ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เพื่อเป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำ รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องพร้อมใช้งาน 100% พร้อมประสาน เตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองจากภายนอก ทั้งแบบใช้น้ำมันและใช้ไฟฟ้าเข้ามาสนับสนุนทันที และทุกนิคมอุตสาหกรรมต้องซ้อมแผนประสบอุทกภัยเป็นประจำกรณีที่เสี่ยงว่าจะเกิดอุทกภัย ต้องรายงานผู้บริหารทราบ มีการติดตามสภาพอากาศและคาดการณ์ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และมั่นใจมาตรการดังกล่าวจะสามารถรับมืออุทกภัยได้

© 2021 thairemark.com