Friday, 21 June 2024 - 9 : 34 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

หยุดยาวภูเก็ตคึกคนไทย-ต่างชาติทะลักเที่ยวดันยอดจองห้องพักพุ่ง 60 % เงินสะพัด 2.3 พันล.

ภูเก็ต-นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติแห่เที่ยวภูเก็ต ดันยอดจองห้องพักพุ่ง 60 % คาดหยุดหยาวทะลักภูเก็ตประมาณ 2 แสนคน สร้างรายได้เงินสะพัด กว่า 2.3 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 65 น.ส.นันทาศิริ รณศิริ ผอ.ททท.ภูเก็ต เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต ในช่วงวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค.65 ว่า จากการจองห้องพักของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงวันปกติอัตราการเข้าพักเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 44.46 และคาดว่าในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าวจะมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 60 เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่นิยมจองแบบ last minute โดยมีคืนพักเฉลี่ย 2.49 คืน และจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 196,870 คน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 2,342.94 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค.65)

น.ส.นันทาศิริ กล่าวว่า อัตราการเข้าพักสูงจะอยู่ในคืนวันที่ 13-15 ก.ค.65 ซึ่งห้องพักที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่จะเต็มใน 2 คืนแรก และบางแห่งมียอดการจองสูง 60-80 % โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ อาทิ หาดป่าตอง หาดกมลา หาดสุรินทร์ หาดกะตะ หาดกะรน เป็นต้น ทั้งนี้การ Booking จะทยอยเข้าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะจองแบบ last-minute และจากการสอบถามข้อมูลจากท่าอากาศยานภูเก็ต มีการคาดการณ์จำนวนผู้เดินทางจากต่างประเทศว่ามีราว 28,189 คน จาก 160 เที่ยวบิน เสริมกับตลาดคนไทยที่เดินทางเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยสายการบินภายในประเทศรวม 7 สายการบิน คาดการณ์จำนวนผู้เดินทางภายในประเทศประมาณ 32,656 คน จาก 277 เที่ยวบิน อัตราการขนส่งผู้โดยสาร (โหลดแฟคเตอร์) อยู่ที่ประมาณ 60-100%

น.ส.นันทาศิริ กล่าวอีกว่า เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยจะอยู่ในระดับที่สูง แต่เป็นผลมาจากค่าพลังงานที่สูงเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มราคาเริ่มย่อตัวลง จากนโยบายที่ต้องเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากอินเดีย กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงนี้ โดยการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวภูเก็ตเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ พิจารณาได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อย่างสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายนโยบายการเข้าประเทศ

ขณะเดียวกันจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว มีผลทำให้ความต้องการแรงงานด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น ปัจจุบันเริ่มมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในหลายตำแหน่งงาน และคาดว่าปัญหานี้จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีนี้ ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ที่ลากยาวมากว่า 2 ปี ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต้องปรับตัว โดยเฉพาะด้านแรงงานที่เป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจบริการ ทำให้มีการใช้แรงงานที่ทำหลากหลายหน้าที่ หรือ Multi Tasking

© 2021 thairemark.com