Wednesday, 24 July 2024 - 8 : 31 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ประชุมร่วมนิคมอุตฯ-ส.ส่งเสริมเศรษฐิกจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีนครั้งที่ 2

ประชุมร่วมนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจ และความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน ครั้งที่ 2

การประชุมร่วม ระหว่าง สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน- จีนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมาโดยประธานในที่ประชุม อาจารย์ดอกเตอร์ อภิชาติ อนุกูลอำไพ ประธานที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน คุณ วิจิตร หยาง นายกสมาคมฯและคณะ นัดหมายหารือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีข้อสรุปในการประชุมเป็น 2 แนวทาง

แนวทางที่ 1 ใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีการจัดสร้างเสร็จสมบูรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และ นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งอาจจะขอสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเช่นกำหนดเป็นพื้นที่ฟรีโซน ขอลดค่าเช่าตลอดอายุสัญญา 30 ปี หรืออื่นๆ

แนวทางที่ 2 วางแนวทางในการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไผ่ ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน ในเบื้องต้นกำหนดไว้ที่จังหวัดลำปางและ พื้นที่ใกล้เคียง โดยกำหนดพื้นที่ที่ดินดูแนวเขตจากผังเมืองจังหวัดลำปาง หรือจังหวัดใกล้เคียง ให้อยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง ตรวจสอบการวาง layout กำหนดพื้นที่ ที่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง และวางกรอบจัดหาที่ดินพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมไผ่ เพื่อยื่นเสนอกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในขั้นตอนแรกและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยการร่วมมือของทั้งสองฝ่าย

© 2021 thairemark.com