Wednesday, 17 April 2024 - 5 : 54 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ปทุมธานีผนึก 17 หน่วยงานลุยกวาดล้างผู้มีอิทธิพล

ปทุมธานีผนึกกำลัง 17 หน่วยงาน กวาดล้างอาชญากรรม Kick off ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม การจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด เพื่อปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตรา หาข่าวยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตาม และเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการและสถานบันเทิง ฯลฯ ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนทันที ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเมืองปทุมธานีนายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พ.ต.อ.ชุมวร ชมะทัต รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครภาคประชาชน หน่วยกู้ภัย เข้าร่วมพิธีฯ กันอย่างพร้อมเพรียง ในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าจังหวัดปทุมธานีได้บูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย 1. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี 3. ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 5. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7. สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี 8. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 9. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี 10. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 และ 2 11. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี 12. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 13. สำนักงานทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 14. สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี 15. ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ 16. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี 17. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1 ได้ร่วมบูรณาการการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายของรัฐบาล

หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้แจ้งเบาะแสมายังศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และผู้ร้ายสำคัญ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1195 พร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคม ได้ร่วมกันใช้มาตรการทางสังคม กดดันผู้กระทำผิดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐ ในการขยายผลปราบปรามจับกุมอย่างจริงจัง พร้อมทั้งร่วมกันให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเบาะแสเพิ่มเติม เกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ผ่านทาง ตู้ ปณ. 1111 รวมทั้ง ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่าน หมายเลข 1599

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ 1.ยาเสพติด 2.การค้ามนุษย์ 3. การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 4.การพนัน 5.การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ 6. สถานบริการและสถานบันเทิง โดยให้กรมการปกครอง และจังหวัดร่วมกันเร่งจัดตั้งกลไกในการดำเนินการ การติดตามและรายงานผล เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้จังหวัดจัดตั้งชุดเฉพาะกิจในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และเริ่มปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

© 2021 thairemark.com