Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 15 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ในหลวง” ทรงรับผู้บาดเจ็บโกดังพลุระเบิด 10 ราย ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.66 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพลุระเบิด ที่ตลาดมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุโกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดที่ จ.นราธิวาส โดยทรงรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ.สุไหงโก-ลก ทั้ง 10 ราย ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

“ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบรวม 365 ราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมกับ รพ.เจาะไอร้อง ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ณ กองอำนวยการ มีผู้ป่วยมารับบริการรวม 16 ราย แยกเป็น รับยาและทำแผล 10 ราย รับยาอย่างเดียว 4 ราย และทำแผลอย่างเดียว 2 ราย ส่วนการดูแลด้านจิตใจ ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) เข้าประเมินและเยียวยาจิตใจจำนวน 251 ราย”

© 2021 thairemark.com