Friday, 24 May 2024 - 1 : 03 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ดีเจแมน-ใบเตย ไม่รอด!DSI สั่งฟ้อง คดีแชร์ Forex-3D พบเส้นทางเงินเชื่อมโยงชัดเจน

“DSI” หอบสำนวน 42 แฟ้ม 18,450 แผ่น สั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ 3ดี (Forex-3D) ล็อตที่ 2 ทั้งหมด 8 ราย จาก 16 ราย ให้พนักงานอัยการพิจารณาแล้ว พบมี “ดีเจแมน-ใบเตย” รวมอยู่ด้วย เนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงค่อนข้างชัดเจน

ตามที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 มีหนังสือแนะนำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (Forex-3D) เพิ่มเติมอีกจำนวน 16 ราย และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 273/2565 นั้น

พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 273/2565 เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวจำนวน 8 ราย ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 12 และมาตรา 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 3 มาตรา 14 และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกัน จำนวน 8 ราย โดยมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ นำสำนวนคดีพิเศษที่ 273/2565 จำนวน 42 แฟ้ม 18,450 แผ่น พร้อมตัวผู้ต้องหาไปส่งมอบแก่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

สำหรับความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2547 และกรณีที่มีบุคคลกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีกับดารานักแสดงชื่อดังตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน และบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนใน Forex-3D อันเกิดจากการกระทำของดารา นักร้อง นักแสดง บุคคลผู้มีชื่อเสียง หรือบุคคลใดๆ ให้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษขอยืนยันว่าหากพบพยานหลักฐานว่ามีผู้ใดกระทำความผิดเพิ่มเติมอีก กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินคดี

สำหรับ 8 รายชื่อ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเห็นควรสั่งฟ้อง พบว่ามีชื่อ นายพัฒนพล มินทะขิน สกุลเดิม กุญชร ณ อยุธยา หรือ “ดีเจแมน” และ น.ส.สุธีวัน กุญชร หรือ “ใบเตย” ร่วมอยู่ด้วย เนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงคดี Forex-3D ค่อนข้างชัดเจน.

© 2021 thairemark.com