Thursday, 20 June 2024 - 4 : 28 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ฝนถล่มใต้กระทบ”ทุเรียน”ผลผลิตหดสูญหายนับหมื่นล้าน

ภาคใต้ประสบภาวะฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้ “ทุเรียน”ผลผลิตหดหายเม็ดเงินหดตัวไปนับหมื่นล้านบาท

นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 ดูแลพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2565 ทางสำนักงานฯ ได้ประเมินคาดว่าทุเรียนในภาคใต้ในห่วงระยะแรกจากสถานการณ์ปกติขณะที่ฝนยังไม่ตกลงมาจากพื้นที่ปลูกกว่า 670,000 ไร่ จะมีผลผลิตกว่า 627,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 18,000 ตัน จากปี 256 4 จากพื้นที่ขยายตัวเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ไร่ และราคา 80-90 บาท / กก.

แต่ถัดมาทางภาคใต้เกิดประสบกับฝนตกหนักช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และปลายเดือนมีนาคม 2565 และยังมีฝนต่อเนื่อง ส่งผลให้ตัวเลขที่ประเมินไว้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ทุเรียนจะมีผลผลิตลดลงประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ และยังมีการประเมินผลอีกต่อไป

นายสุพิท จิตรภักดี ที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ กล่าวว่า สวนทุเรียนภาคใต้ปี 2565 นี้จะมีผลผลิตปริมาณน้อยจากสาเหตุสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อดอกทุเรียนร่วงหล่นต่อยอดแตกใบภาพรวมทาภาคใต้จะลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเม็ดเงินจะหดหายไปจาหกระบบนับหมื่นล้านบาท.

© 2021 thairemark.com