Wednesday, 1 February 2023 - 7 : 14 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘ORGANIC WAY’โชว์ความเหนือชั้นเปิดตัวความสำเร็จนวัตกรรมเกษตรออร์กานิค

วชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์อุตสาหกรรม ORGANIC WAY CORPORATION LTD

“ออร์กานิค เวย์ คอร์ปอเรชั่น” เตรียมเปิดตัวธุรกิจ พร้อมประกาศความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรกรรมไทย ด้วยสารสกัดจากพืชผัก ผลไม้ สมุนไพรไทย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี “Biorefinery” ตามแนวทาง “BCG Model” พฤษภาคมนี้ โชว์มาตรฐานการรับรองระดับโลกจากนานาชาติ “USDA, EU, JAS, IFOAM INPUTS และ ORGANIC THAILAND” ชูความเหนือชั้นขึ้นแท่นบริษัทชั้นนำด้าน Organic AGRITECH ของไทยและภูมิภาคอาเซียน

นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์อุตสาหกรรม ORGANIC WAY CORPORATION LTD.เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด ที่ผ่านกระบวนการทางพัฒนาวิจัย BIOTECHNOLOGY ขั้นสูง โดยการรับรองมาตรฐาน Organic จากนานาประเทศ อาทิ มาตรฐาน USDA, EU, JAS, IFOAM INPUTS และ Organic Thailand พร้อมขึ้นแท่นบริษัทชั้นนำด้าน Organic AGRITECH ของไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการเปิดตัวดังกล่าวจะจัดขึ้นพร้อมกับการแถลงข่าวในเดือน พฤษภาคม 2565 นี้

ทั้งนี้ในปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่า อาหาร พืชผัก และผลไม้ เต็มไปด้วยสารพิษสารเคมีที่ตกค้าง แต่เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีคำตอบ ที่ทำให้เรื่องดังกล่าวคลายความกังวลลง เนื่องจาก ทางกลุ่มบริษัท ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น ได้มุ่งมั่นทำให้เรื่องนี้ ให้เป็นเรื่องง่ายและเป็นไปได้จริง เพื่อกลุ่มเกษตรกรไทยในการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพราะนวัตกรรมที่จะกล่าวถึงนี้สามารถช่วยสร้างความสุขความมั่นใจให้ผู้บริโภคอาหารได้มากขึ้น

“ผมเป็นผู้ผลักดันแนวคิด กระบวนการเพาะปลูกพืชโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบ 100% ทั้งระบบให้ได้ผลและประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ด้วยการทุ่มเทเวลาและงบประมาณร่วมกับทีมนักพัฒนาวิจัยผู้เชียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งการพัฒนาปัจจัยผลิตพืชแบบปลอดภัยครบวงจรนั้น ได้ใช้ระยะเวลาพัฒนากว่า 20 ปี จนได้สารสกัดจากพืชธรรมชาติเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพดิน ปลูกพืช ป้องกันแมลงศัตรูพืช ป้องกันโรคพืชและเชื้อรา เสริมให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานต่อปัจจัยรบกวนต่างๆ โดยไม่ใช้สารเคมีเลยทั้งกระบวน”นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช กล่าว

สำหรับกระบวนการปลูกพืชโดยวิธีการดังกว่านี้ เรียกว่า “ไบโอสติมูแลนท์” (BIOSTIMULANT) และสารอาหารบำรุงพืช (NUTRIENTS) ที่สกัดจากพืชที่ได้รับรองออร์แกนิค 100% รวมถึงปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ชนิดน้ำ และชีวภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงกลุ่ม BS มีให้ใช้ได้ทั้งในภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง ผ่านกระบวนการผลิตมีมาตรฐานสูง จนได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic ระดับสากลทั้งระบบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อปลายปี 2019 ที่ผ่านมา

ที่สำคัญ Organic Way Corporation Ltd. นั้นเป็นทั้งผู้พัฒนาวิจัยและโรงงานผู้ผลิตปัจจัยผลิตพืชอินทรีย์ครบวงจร รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรองมาตรฐานโดย USDA, EU Organic, JAS Organic ,IFOAM INPUTS และ Organic Thailand ซึ่งจะทำให้เกษตรกร นำไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างกว้างขวาง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพราะทุกฟาร์มสามารถใช้ได้ และสามารถใช้บันทึกเป็นปัจจัยผลิตพืชเตรียมการสู่การตรวจรับรองแปลงในระบบเกษตรปลอดภัยจนพัฒนาสู่แปลงเกษตรอินทรีย์ได้

“การใช้ผลิตภัณฑ์ Organic Way ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อภาคเกษตร ที่เป็นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิตเพื่อให้จำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น การคิดค้นครั้งนี้ ยังส่งผลดีต่อเนื่องในอีกหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ความมั่นใจของผู้บริโภคในประเทศ หรือแม่แต่เพื่อการส่งออก เนื่องจากตามข้อกำหนดต้องไม่มีสารเคมีตกค้าง โดยการขับเคลื่อนในครั้งนี้ ถือได้ว่าทางกลุ่มบริษัท ออร์กานิค เวย์ นั้น ได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทาง BCG MODEL ได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช กล่าว

นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ออร์กานิคเวย์ ยังมีแผนความร่วมมือกับพันธมิตรทางการตลาด และคู่ค้าอีกหลายองค์กร เพื่อร่วมมือกันทำตลาดและขยายผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงและครอบคลุมทุกช่องทางการตลาดทุกเซกเมนต์ ทั้งตลาดคนเมือง ไม้กระถาง ไม้ดอกไม้ประดับในบ้านในคอนโดมิเนียม ตลาดเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ สหกรณ์การเกษตร และความร่วมมือกับอุตสาหกรรมเกษตรรายใหญ่ๆในประทุกกลุ่มประเภทพืช ร่วมถึงมีการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ รายย่อยอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นยังมีแผนงานขยายความร่วมมือทางการค้าของไปยัง 10 ประเทศ AEC และขยายไปยังยุโรป แอฟริกา สหรัฐอเมริกา อีกด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ขยายตลาดเข้าไปประเทศลาว และกัมพูชาแล้ว

© 2021 thairemark.com