Wednesday, 17 April 2024 - 2 : 51 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ห้าง-ค้าปลีก-ค้าส่ง เริ่มติดป้ายน้ำมันถั่วเหลืองขาดสต๊อก

ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีก ค้าส่ง เริ่มนำป้ายน้ำมันปาล์มขาดแคลนมาติด พร้อมระบุว่า สถานการณ์น้ำมันถั่วเหลืองขาดตลาด ทำให้ขาดสต๊อก และ สินค้าขาดส่งจากผู้ผลิต

กรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า กรมฯได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่ากรมจะยังใช้มาตรการปกติในการแก้ไขปัญหา เช่น การขอความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าในการจัดโปรโมชั่นลดราคาน้ำมันปาล์ม การจัดมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่างๆ การจัดรถโมบายออกไปจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งน้ำมันปาล์มให้กับประชาชนทั่วประเทศ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าแม้สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอจะเหลือเพียง 160,000 ตัน ก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตที่จะต้องใช้มาตรการพิเศษในการเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากผลผลิตโดยรวมทั่วโลกลดต่ำลง รวมทั้งไทยบวกกับพื้นที่เพาะปลูกลดลง จึงทำให้ผลผลิตลดลงส่งผลให้น้ำมันปาล์มออกมาน้อย อย่างไรก็ตามกระทรวงยังไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาสินค้า หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบของผู้ค้าโทรสายด่วน 1569 หากพบการทำผิดก็จะดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

ด้านแหล่งข่าวจากห้างค้าปลีก กล่าวว่า ขณะนี้สินค้าในหมวดน้ำมันพืช อย่าง น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม และน้ำมันรำข้าว ที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างค้าปลีกยังมีสินค้าจำหน่ายอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะมีขาดช่วงบ้าง เพราะยอมรับว่าสินค้ามีประชาชนมาจับจ่ายมากกว่าปกติ ซึ่งทางห้างพยายามให้มีสินค้าไม่ให้ขาดชั้นสินค้า และมีสินค้าเข้าในทุกสาขาตลอดเวลา ที่สำคัญทางห้างมีการทำงานร่วมกับทางผู้ผลิต เพื่อไม่ให้สินค้าขาดสต็อก ส่วนกรณีที่ห้างค้าปลีกห้างส่งมีสินค้าขาดนั้น อาจจะเป็นการขาดสต็อกชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งทางห้างต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน

© 2021 thairemark.com