Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 33 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ฝนตกชุ่มฉ่ำนาข้าวเขียวขจีหลังฝนทิ้งช่วงมายาวนาน

หลังจากมีฝนตกลงมาต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลดีทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงนาข้าวในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ต้องประสบภาวะฝนทิ้งช่วงนานหลายสัปดาห์ อย่างเช่น พื้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

นายบุญศรี มากบุญ อายุ 58 ปี ชาวนารายหนึ่งในตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย บอกว่า ก่อนหน้านี้ ชาวนาประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนานหลายวัน ทำให้ต้นข้าวขาดน้ำ ไม่เจริญเติบโต แปลงนาบางแห่งต้นกล้าเหี่ยวเฉา แค่ระแกรน แต่ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลดีต่อนาข้าวอย่างมาก ทำให้มีน้ำฝนท่วมขังในแปลงนา มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวในช่วงที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่งตนได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำเข้าที่นาของตนเองที่มีอยู่ 20 ไร่ เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ในขณะที่ชาวนาบางราย เร่งถอนต้นกล้า และหว่านปุ๋ยให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อหวังให้ต้นข้าวเจริญงอกงามทันเวลาเก็บเกี่ยว

นอกจากนี้ ฝนที่ตกในช่วงนี้ นอกจากจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินและแปลงเกษตรแล้ว ยังทำให้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งในพื้นที่อำเภอพิมาย มีปริมาณเพิ่มน้ำมากขึ้น ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวม 27 แห่ง พบว่า มีน้ำฝนและน้ำท่าไหลเข้าอ่างฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีฝนตกสะสม 321 มิลลิเมตร หรือ 30.42 % และมีน้ำท่าสะสม 107 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 8.33 % แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำเก็บกักแต่ละอ่างฯ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกจำนวนมาก

โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 90.04 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 28.63 % แต่เป็นน้ำใช้การได้ 67.32 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 23.07 % ,อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 82.13 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 52.99 % เป็นน้ำใช้การได้ 81.41 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 52.77 % ,อ่างเก็บน้ำมูลบน มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 54.50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 38.66 % เป็นน้ำใช้การได้ 47.50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 35.45 % และอ่างเก็บน้ำลำแชะ มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 97.32 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 35.39 % เป็นน้ำใช้การได้ 90.32 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 33.70 %

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม อยู่ที่ 141.60 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 42.23 % แต่เป็นน้ำใช้การได้ 116.23 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 37.50 % ทำให้อ่างเก็บน้ำทั้งหมด 27 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำภาพรวมเหลืออยู่ที่ 465.61 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 38.14 % และเป็นน้ำใช้การได้ 402.80 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 34.78 % ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกจำนวนมาก .

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

© 2021 thairemark.com