Sunday, 21 April 2024 - 2 : 38 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

แห่งแรกเมืองปทุมธานี ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อแพทย์ตำบลคลองห้า นำร่อง “ปลูกกัญชา” แห่งแรกของปทุมธานีก่อนพัฒนาต่อยอดและแปรรูปไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอาหารและยา สร้างรายได้ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

ที่แปลงสาธิตปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดโรงเรือนให้ชมการเจริญเติบโตของต้นกัญชาที่มีอายุ 2 เดือนเศษ โดยมี นายพิษณุ พลธี สส.เขต.6 ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.พิชญะ เพิ่มราช ปลัดอำเภอคลองหลวงฝ่ายความมั่นคง นายสุเทพ สินทอง ผอ.รพ.สต.คลองห้า ผศ.ดร.มานพ แย้มแฟง อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมเครื่องกล มธร.ธัญบุรี อาจารย์พิมสิริ กัลวิชา ปราชญ์ของพ่อจังหวัดปทุมธานี นายจำลอง เงินยวง ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อแพทย์ตำบลคลองห้า

และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองห้า ลงพื้นที่เข้าชมโรงเรือนปลูกกัญชา ที่มีการดูแลความปลอดภัยอย่างรัดกุม มีกล้องวงจรปิดทุกมุม กระบวนการปลูกมีการดูแลอย่างดี ในอุณหภูมิที่เหมาะสม วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาของ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง แห่งนี้ ถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกของจังหวัดปทุมธานี ที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการปลูกกัญชาเพื่อทำวิจัยในการรักษาโรค การเยี่ยมชมในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เบื้องต้นนำร่องเป็นแปลงสาธิตจำนวน 50 ต้นที่มีการปลูกแบบปลอดสาร เพื่อจะได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขนำไปวิจัยด้านการทำยารักษาโรค ซึ่งจะใช้ช่อดอกไปทำการทำวิจัย ส่วนใบกัญชาจะได้มีการขออนุญาต นำไปปรุงประกอบอาหารเป็นเมนูเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชา

นายพิษณุ พลธี สส.เขต.6 ปทุมธานี พรรคภูมิใจไท เปิดเผยว่า การปลูกกัญชานั้นจะต้องมีขั้นตอนขออนุญาตตามกำหมายทุกขั้นตอน ทั้งการปลูกแบบวิสาหกิจชุมชน หรือการปลูกเพื่อรักษาโรค นอกเหนือจากนั้นถือว่าผิดกฎหมาย รวมถึงกฎหมายได้มีการปลดล็อกให้สามารถนำใบกัญชา ต้นกัญชา ราก ยกเว้นช่อดอก ให้สามารถนำไปปรุงเป็นเมนูประกอบอาหารเพื่อสุขภาพได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานสาธารณสุขในการตรวจสอบดูแลเพื่อความปลอดภัย สำหรับแปลงปลูกกัญชาสาธิตของวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองห้าแห่งนี้ ถือเป็นแห่งแรกที่มีการผลักดันร่วมกับชุมชนเพื่อนำร่องในการปลูกกัญชาเพื่อทำวิจัยด้านการแพทย์

ภายใต้นโยบายของรัฐบาล และพรรคภูมิใจไทยที่มีการผลักดันแก้กฎหมายให้สามารถปลูกกัญชาได้เพื่อการรักษาโรค ปัจจุบันได้มีการแก้กฎหมายให้สามารถใช้ใบกัญชาในการประกอบอาหาร หรือทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ แต่ต้องมาจากแหล่งปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วน ช่อดอกกัญชา ยังเป็นยาเสพติดประเภท 5 ที่ผิดกฎหมายอยู่ จะต้องนำส่งไปทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานทางการแพทย์ในการสกัดเป็นยารักษาโรคต่อไป โดยกัญชานั้นถือว่าเป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุมนไพร เครื่องสำอาง ฯลฯ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

นายจำลอง เงินยวง ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อแพทย์ตำบลคลองห้า กล่าวว่า ขณะนี้ต้นกัญชาเริ่มโต มีใบสวยงาม เรื่องของความปลอดภัยเรามีรั้วรอบขอบชิด ในการเข้าไปก็มีการสแกนลายนิ้วมือ การเข้าจะมีการจำกัดการเข้าไปในแปลงจะมีคนที่มีหน้าที่ดูแลเท่านั้น บริเวณโดยรอบก็จะมีกล้องวงจรปิดทุกมุม 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ที่ปลูกมายังถือว่าดีไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกกังวล โดยในส่วนของช่อดอกทางวิสาหกิจชุมชนต้องส่งให้กับกรมการแพทย์ในอนาคตอาจจะมีการเปิดให้เข้าชมเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ต้องมาดูมาตรการของรัฐบาลอีกว่า จะทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด โดยตั้งเป้าขยายพื้นที่ ปลูกให้ความรู้ชุมชน ส่งเสริมเป็นอาชีพเกษตรทางเลือก เชื่อมโยงร้านเมนูกัญชา ชูเมนูเด็ดพื้นบ้านก๋วยเตี๋ยว,ต้มไก่ใส่ใบกัญชาเพื่อสุขภาพ

นายสุเทพ สินทอง ผอ.รพ.สต.คลองห้า (ผู้ได้รับอนุญาตครอบครองและปลูกกัญชาทางการแพทย์) กล่าวว่า ในส่วนของช่อดอกนั้นเราต้องส่งกรมการแพทย์เพื่อนำไปวิจัยในการรักษาโรค สำหรับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะมีการได้รับใบอนุญาตในการปลูกและการครอบครอง

© 2021 thairemark.com