Wednesday, 29 May 2024 - 1 : 28 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ข้าวสารแพงเกษตรกรโคราชสบโอกาสแห่นำข้าวเปลือกสีข้าวบรรจุถุงขายพ่อค้าคนกลางกก.ละ 30 บาท

เกษตรกรบ้านหนองระเวียง หมู่ 12 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา แห่นำข้าวเปลือกสีในโรงสีชุมชนกันอย่างคึกคักเพื่อบรรจุเป็นถุงข้าวสารขายสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีเนื่องจากราคาข้าวพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ได้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เดินทางมาแนะนำการเพิ่มมูลค่าข้าวให้กับเกษตรกร เพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนด้วย

นายบันลือ พรมพะเนา ผู้ใหญ่บ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 12 กล่าวว่า ที่หมู่บ้านหนองระเวียงแห่งนี้ ได้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ่ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 100 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 1,200 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิทั้งหมด โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละกว่า 500 ตัน ซึ่งปีที่ผ่านมาเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว ก็จะแบ่งข้าวเปลือกขายไปส่วนหนึ่ง ประมาณ 70% เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ ธ.ก.ส. ขณะที่ประมาณ 30% จะเก็บไว้ตามยุ้งข้าว เมื่อมีออเดอร์เข้ามา ก็จะให้สมาชิกในกลุ่ม นำข้าวเปลือกมาที่โรงสีข้าวชุมชน เพื่อสีเป็นข้าวสารบรรจุถุง โดยอัดซีนสุญญากาศอย่างดี ติดตราของกลุ่ม แล้วขายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้จากสถานการณ์ราคาข้าวที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ก็ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างมาก ซึ่งการจะขายข้าวเปลือกก็ได้ราคาไม่สูงมากนัก ประมาณกิโลกรัมละ 14 บาทเท่านั้น แต่ทางกลุ่มได้เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยการนำมาสีข้าวเป็นข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ ทำให้ได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 30 บาทเลยทีเดียว ปัจจุบันนี้มีพ่อค้าคนกลางได้สั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ มากบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่ราย ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการขายข้าวเปลือกถึง 2 เท่าเลยทีเดียว

ด้าน น.ส.ศิริพัฒน์ ธงสันเทียะ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวที่สูงขึ้นมากในขณะนี้ ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อเกษตรกรที่มีข้าวขาย แต่ส่วนใหญ่ก็เหลือข้าวขายไม่มากนัก เพราะได้ขายไปก่อนหน้านั้นแล้ว ดังนั้นส่วนที่เหลืออยู่ไม่มาก ก็อยากจะให้นำมาแปรรูปเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเปลือก เช่น นำมาสีเป็นข้าวสารบรรจุถุง, แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือนำมาพัฒนาเป็นเมล็ดพันธุ์ขายแทน ซึ่งจะทำให้ได้ราคาที่สูงขึ้นอีกหลายเท่าตัว.

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

© 2021 thairemark.com