Friday, 21 June 2024 - 8 : 13 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ตลาดนัดโค-กระตลาดบ้านส้มป่อยเมืองศรีสะเกษคึกคักเงินสะพัดวันละกว่า 20 ล้านบาท

ศรีสะเกษ-ก่อนฤดูเพาะปลูก ชาวนา นำโค กระบือ กว่า 600 ตัว ขายที่ตลาดด”นัดโคกระบือ”สี่แยกส้มป่อย คึกคัก เงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ชื่นมื่น

ที่ตลาดนัดโคกระบือ บ้านส้มป่อย ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ได้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และพ่อค้าที่ชาวบ้านเรียกว่า”นายฮ้อย”จากหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดใกล้เคียงเช่น ร้อยเอ็ดย โสธร สุรินทร์ นำโคกระบือ มาที่ตลาดนัดแห่ง นี้ เพื่อแลกเปลี่ยน ซื้อขายกันอย่างคึกคัก

นายอนุสนธิ์ เจริญประเสริฐ เจ้าของตลาดนัดโคกระบือ บ้านส้มป่อย เปิดเผยว่า ตลาดนัดวันศุกร์ จะคึกคักกว่าตลาดนัด วันจันทร์ วันนี้ประมาณการว่ามีเกษตรกร และพ่อค้า นายฮ้อย ผู้เลี้ยงโค กระบือ นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนประมาณ 600 ตัว หรือ 85% จะเป็นวัว หรือ โค ส่วนควายหรือ กระบือ นั้นมีส่วนน้อย โค ประกอบด้วย โคพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 10,000-40,000 บาท โคเนื้อพันธุ์บรามันและโคเนื้อพันธุ์ชาโรเร่ย์ มีราคาตั้งแต่ 2-5 หมื่นขึ้นไป ตลาดนัดช่วงนี้จะคึกคัก เพราะเป็นช่วง ต้นฤดู ทำนา บางคนจะนำมาขายเพื่อนำเงินไปลงทุนทำนา อีกทั้งไม่มีเวลาเลี้ยงดู ขายออกไปแม้จะขาดทุนหรือไดกำไรน้อยก็จำต้องขายไป เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะมาหาซื้อมาเลี้ยงใหม่ มำให้เงินสะพัดวันละกว่า 20 ล้านบาททีเดียว

ด้านนายเทวัญ ศรีธัญญาวงศ์ ปศุสัตว์อำเภออุทุมพรพิสัย เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในตลาดนัดโคกระบือบ้านส้มป่อยได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยชาวบ้านที่นำโค กระบือเข้ามาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ตลาดนัดแห่งนี้ต้องทำการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่อสม.ซึ่งจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือให้สะอาด ลงทะเบียนที่จุดคัดกรองพร้อมแสดงบัตรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และสแกน App ไทย ชนะ

ซึ่งเกษตรกรและชาวบ้านที่เข้ามาภายในตลาดนัดโคกระบือบ้านส้มป่อย ต้องสวมใส่แมสตลอดเวลา กันทุกคนด้วยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือโคกระบือที่นำเข้ามาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะต้องเป็นโคกระบือที่สมบูรณ์ไม่มีการติดเชื้อใดๆทั้งสิ้นหากชาวบ้านคนใดที่นำโคกระบือที่ติดเชื้อเข้ามาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน จะทำการปรับเป็นเงินจำนวน 10,000 บาททันที

อย่างไรก็ตามในส่วนการป้องกันโรคลัมปีสกินก็จะมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่การกับการสัตว์อำเภอกันทรลักษ์เข้ามาดูแลในการพ่นยาฆ่าเชื้อและการตรวจคัดกรองสัตว์ที่เข้าออกตลาดนัด และฝากเตือนไปยังชาวบ้านหรือเกษตรกรที่จะนำโคกระบือเข้ามาทำการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนที่ตลาดนัดบ้านส้มป่อย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จะต้องเป็นโคกระบือที่แข็งแรง ผ่านการฉีดวัคซีนระบาดในสัตว์แล้ว เช่น โรคลัมปีสกิน โรคปากเท้าเปื่อย ห้ามนำเข้ามาอย่างเด็ดขาดซึ่งถ้าหากท่านนำเข้ามาก็อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่หมู่บ้านอื่น อำเภออื่น หรือจังหวัดอื่น ก็เป็นได้จึงอยากฝากให้ชาวบ้านและเกษตรกรปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน

© 2021 thairemark.com