Monday, 26 February 2024 - 3 : 56 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คลังหนุนโค่นไร่ยาสูบปลูก”กัญชา-กัญชง”เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

คลัง สนับสนุนชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศหันมาปลูกกัญชา-กัญชง สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจหลังยอดขายบุรีวูบจากโครงการสร้างภาษีใหม่

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า ได้สั่งการให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ประสานกับองค์การเภสัชกรรมในการผลิตกัญชาและกัญชง เพื่อส่งให้องค์การเภสัชฯนำไปใช้ประโยชน์โดยอาจนำไปแปรรูปเพื่อเป็นยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีจะทำให้ชาวไร่ยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังจาก ยสท.ลดปริมาณการรับซื้อใบยาจากชาวไร่ เนื่องจากยอดขายของยสท.ลดลง หลังจากปรับโครงสร้างภาษียาสูบใหม่

ทั้งนี้ ปัจจุบันกฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นสารเสพติดได้ แต่ผู้ปลูกจะต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วขอ อนุญาตจากทางการ ซึ่งหากชาวไร่ยาสูบสามารถปลูกกัญชาหรือกัญชงทดแทนใบยาสูบได้ จะทำให้ชาวไร่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยรายได้ต่อไร่ของการปลูกใบยาสูบอยู่ที่ประมาณ 23,000 บาท ขณะที่รายได้ต่อไร่จากการปลูกกัญชา อยู่ราว 150,000 บาทต่อไร่ โดยการปลูกกัญชาหรือกัญชง.

© 2021 thairemark.com