Tuesday, 28 November 2023 - 7 : 43 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

วัดใจนักการเมือง!ชง”บิ๊กตู่”เข็นยางเข้าคลัสเตอร์อีอีซี ยกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม

สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเสนอนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนยางพาราเข้าครัสเตอร์ที่ 6 อีอีซี. นำกลุ่มนักลงทุนรายย่อย 10 ล้านบาท แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมมอบเรื่องผ่านต่อให้ 9 พรรคการเมือง รับไปดำเนินการ พ่วงเกษตรปลอดภัยสูงใน อีอีซี. 20,000 ไร่ ทำอาหารป้อนสู่ตลาดโลก

ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ยางพาราหากยังดำเนินการรูปแบบเดิมคือผลิตยางดิบ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจะไม่มีทิศทางที่ดีขึ้นและไปไม่ได้ ทางรอดที่ไปได้จะต้องแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง เช่น ผลิตภัณฑ์ยางรถ ล้อยางรถยนต์ รองเท้า ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ ฯลฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่มาเป็นอันดับ 1 ของไทยทางสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จึงมีความมุ่งหวังให้ยางพาราเป็นครัสเตอร์ที่ 6 ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โครงการภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ประกาศเริ่มใช้ในปี 256 Eastern Economic Corridor (EEC) เพราะจากที่ อีซีซี.มีอาหารแปรรูปจำนวน 5 ครัสเตอร์ ตามมติ ครม.วันที่ 9 สิงหาคม 2565 มีผลไม้ มัน สมุนไพร ประมง เกษตรสูง แต่กลับไม่มียางพารา ทั้งที่ยางพาราไทยเป็นสินค้าสร้างรายได้อันดับ 1 ของประเทศ จึงยังได้เรียนท้วงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยทำหนังสือลงวันที่ 1 ก.พ.66 ว่า ควรจะมีเรื่องยางพาราเป็นครัสเตอร์ที่ 6 และนายกรัฐมนตรีรับปากให้ยางพาราเป็นครัสเตอร์ที่ 6 แล้ว

ดร.อุทัย กล่าวว่า ยางพาราสินค้าสินค้าเกษตรที่สามารถจะพัฒนาเพิ่มมูลค่าได้ปริมาณมากจึงต้องเชิญนักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุน เช่น รายละ 10 ล้านบาท เช่นจำนวน 10 ราย เป็น 100 ล้านบาท และนักลงทุนจำนวนหลาย ๆ รายที่เข้ามาดำเนินการก็จะมหาศาลและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในอีอีซี.จะมีสิทธิประโยชน์ เช่น สิทธิภาษีส่วนบุคคล 20 ปี ภาษีบีโอไอ 13 ปี เช่าที่ดิน 99 ปี โดยไม่ต้องเสีย

“เนื่องจากในอีอีซี.ไม่มีนักลงทุนรายย่อย จะมีนักลงทุนจากต่างประเทศ และนักลงทุนผู้ประกอบการรายใหญ่ตั้งแต่ 50 ล้าน 100 ล้าน จนถึง 1,000 ล้านบาท จึงเล็งเห็นโอกาสของนักลงทุนรายย่อย ๆ จะได้สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ”

ดร.อุทัย กล่าวอีกว่า ยางพาราครัสเตอร์ที่ 6 ในอีอีซี.จึงได้จัดงานมหกรรมยางพาราอีอีซี. ขึ้นในวันที่ 22 กพ. 66 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงาน และนอกนั้นในวันที่ 26 กพ.66 มีการเชิญ 9 พรรคการเมือง มาร่วมดำเนินการว่าพรรคการเมือง นักกการเมืองจะดำเนินการตอบรับอย่างไรกับยางพาราไทย โดยทางสมาคม ได้มอบรายละเอียดเรื่องดำเนินการยางพาราครัสเตอร์ที่ 6 ใน อีอีซี.ให้กับ 9 พรรคการเมืองแล้ว

นอกนั้นในอีอีซี. ยังมีการดำเนินการเศรษฐกิจเกษตรปลอดภัยสู่ครัวโลก ตอบรับโลกขาดแคลนอาหารหลังสถานการณ์โควิด 19 อยู่ประมาณ 3 ปี หลังคลี่คลายโดยตามคำประกาศแถลงของ WTO ที่กรุงปรารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นประเทศไทยไทยที่มีความเหมาะสมที่จะตอบรับจึงต้องดำเนินการแปรรูปอาหารสู่ครัวโลก โดยจะเป็นแปรรูปอาหารกระป๋อง เช่น ข้าวโพด กล้วย ฯลฯ ที่สามารถผลิตแปรรูปได้โดยนำคนตกงานมาดำเนินการ จากมีที่ดินที่ไม่เอกสารสิทธิอยู่จำนวน 50,000 ไร่ จ.ระยอง จึงขอมาประมาณ 20,000 ไร่ มอบให้คนละ 2 ไร่ โดยภายในพื้นที่ต้องมีความสมบูรณ์สามารถอยู่อาศัยและดำเนินการได้ทันที พร้อมกับนำโรงงานมาตั้งภายใน เพื่อรอรับป้อนเข้าโรงงานได้ทันทีของพืชแต่ละชนิด โดยรัฐบาลให้การสนับสนุน และเรื่องทั้งหมดนี้ก็ได้มอบข้อมูลไปกับ 9 พรรคการเมืองทั้งหมดแล้วโดย 9 พรรคการเมืองจะมีการตอบรับอย่างไรเช่นกัน.

รายงานข่าวเปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์สวนยางพาราได้เกิดโรคใบร่วงต่อเนื่องมาหลายปีจนถึงขณะนี้รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านไร่ โดยหลายหน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐกำลังดำเนินการทำการวิจัยเพื่อหาวิธีการป้องกันโรคใบร่วงคาดว่าจะรู้ผลภายในระยะกี่เดือนข้างหน้านี้

“โดยเฉพาะโรคร่วงเกิดระบาดมากที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและชายแดนภาคใต้ ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านไร่ ส่งผลให้น้ำยางสดหดหายไปมาก”

เกษตรกรชาวสวนยางพารา อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ยางโรคใบร่วง ปริมาณน้ำยางหดหายไปครึ่งต่อครึ่ง และตอนนี้ยางก็ผลัดใบและแตกยอดจนกว่าจะใบแก่ต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือน เมื่อพอถึงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ก็จะโดนฝนหรือไม่ และพอเดือนตุลาคมเป็นต้นไปก็ย่างเข้าฤดูฝนก็ไม่สามารถกรีดยางพาราได้เต็ม เพราะภาวะดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง ดังปีที่ผ่านมาเกิดประเภทฝน 10 แดด 2 กรีดยางพาราได้ปริมาณน้อยมาก.

© 2021 thairemark.com