Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 06 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘กัญชา’ขุมทองพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สร้างรายได้คนอีสาน

หลังจากนายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขฯสภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา แนวทางการปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 มีประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียงจำนวนพาเหรดเดินทางมาเข้ารับการอบรม ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย กว่า 1,000 คน

โครงการปลูกกัญชาครอบครัวละ 6 ต้นความหวังของชาวอีสานที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่รัฐบาลปลดล็อกให้ประชาชนเข้าถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้แต่ต้องร่วมกลุ่มกันปลูกเป็นวิสาหกิจชุมชน

ยิ่งตอกย้ำว่านโยบายดังกล่าวเป็นความจริงหลังนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอบรมเสริมให้ความรู้แนวทางการปลูกกัญชาให้ถูกต้องระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ บ้านโคกกระเพอ (ห้วยเสนง) หมู่ที่ 8 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทำให้ประชาชนจังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียงรวมตัวตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อเชิงพาณิชย์

นายสุวพงศ์ กล่าวว่า กัญชาคือโอกาสทองของเกษตกรไทยและชาวจังหวัดสุรินทร์จะได้พลิกผื่นไร่นาปลูกกัญเพื่อเชิงพาณิชย์ เนื่องจากขณะนี้ทางรัฐบาลกำลังส่งเสริมให้มีการปลูกกัญชาที่ถูกต้องตามกฏหมายให้เกิดเศรษฐกิจใหม่จากกัญชาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้พี่น้องประชาชน ที่รวมกลุ่มกันปลูกกัญชาในลักษณะวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ มากมาย ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจตามมา ส่วน โรงพยาบาลสุรินทร์ ก็ได้มีการเตรียมการประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมกับ รพ.สต.และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เตรียมการปลูกกัญชาเพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์ ส่วนทางจังหวัดสุรินทร์ ก็จะทำ MOU ร่วมกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดคู่แฝด เพื่อปลูกกัญชาตามแนวทางเดียวกันกับจังหวัดบุรีรัมย์ และเตรียมการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไป

ด้าน นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขฯสภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับการอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับแนวทางการปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น แก่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปลูกกัญชา พร้อมทั้งส่งเสริม ผลักดันปลดล็อตกัญชาให้ เป็นพืชสมุนไพรประชาชน ชาวจังหวัดสุรินทร์ จะเข้าถึงกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย การร่วมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และร่วมมือทำ MOU ร่วมกับ ทาง รพ.สต.เพื่อนำกัญชามาใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์โดยถูกต้องตามกฎหมาย

ขณะที่ นายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การปลูกกัญชาให้ถูกกฎหมาย และถูกต้องตามหลักสาธารณสุข ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ก็มีความยินดีที่พี่น้องเกษตรกรจะร่วมกลุ่มกันปลูกกัญชาและทำ MOU กับทางสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประชาชนหลายคนคงสงสัยว่าเมื่อปลูกแล้วจะนำไปขายยังไงทั้งช่อดอกและเมล็ด ทางพื้นที่เราก็จะมีโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ จะรับชื้อดอกและเมล็ด เพื่อสกัดสารจากกัญชาเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ส.ส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ได้มีแนวทางในการผลักดันให้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ปลูกกัญชา และนำเข้าโรงงานที่สามารถสกัดสารกัญชาได้มี 2 แห่ง คือที่ รพ.กาบเชิง กับที่ รพ.สังขะ ที่สามารถยกระดับโรงงานสกัดสารกัญชานำมาใช้การแพทย์ ได้ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย แสดงว่า เมื่อเกษตรกรปลูกแล้วก็สามารถมีพื้นที่จำหน่ายได้ แต่มีข้อแม้ว่า ไม่ใช่ว่าใครปลูกก็ได้ จะต้องมีการร่วมกลุ่มปลูกในลักษณะวิสาหกิจชุมชน

© 2021 thairemark.com