Wednesday, 7 June 2023 - 12 : 30 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

วิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่ปลูกกัญชาแปลงแรกเพื่อการแพทย์

ขอนแก่นเปิดตัวแหล่งปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จุดแรกของจังหวัด หลังวิสาหกิจชุมชน อ.บ้านไผ่จับมือ รพ.สต. ยื่นขอปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ คาดเก็บเกี่ยวได้ในเดือน พ.ค.นี้

นพ.สมชายโชติ ปิยะวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์และแพทย์แผนไทยใน จ.ขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ตำรวจและชาวอำเภอบ้านไผ่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ภายในงานได้จัดให้มีการเพาะเมล็ดพันธ์กัญชาลงกระถาง การเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชาที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ทั้งเรื่องหลักเกณฑ์ การขออนุญาตปลูกกัญชาที่ถูกต้อง การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อทำโรงเรือน การจัดซุ้มประกอบอาหารคาว-หวานที่มีส่วนประกอบของใบกัญชา ซึ่งเมนูที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือส้มตำใส่ปลาร้ากัญชา ต้มไก่บ้านใส่ใบกัญชา รวมทั้งการขนมเบอเกอรี่ที่นำใบกัญชาเป็นส่วนประกอบมาให้ชมและชิมอีกด้วย

นพ.สมชายโชติ ปิยะวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแรกที่ร่วมมือกับรพ.สต.บ้านลานและ รพ.สต.ในเมือง ยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาและผ่านการตรวจประเมินรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ให้ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อสมาชิกปลูกกัญชาได้ผลแล้วก็จะส่งไปยังกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยากัญชาต่อไป

“แปลงปลูกแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนแพทย์ทางเลือก เป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ขณะที่ สสจ.ขอนแก่นได้ส่งเสริมให้มีการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์มากขึ้นโดยกระจายอำนาจไปยัง รพ.สต.ในพื้นที่ในการควบคุมดูแลหลังผ่านการขอนุญาติแล้ว ดังนั้น อ.บ้านไผ่เป็นจุดแรกของขอนแก่นที่มีสถานที่ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ถูกต้อง”

นพ.สมชายโชติ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ได้เมล็ดพันธ์กัญชาจำนวน 120 เมล็ด คาดว่าจะได้ต้นกัญชาปลูกในโรงเรือนขนาด 4×12 เมตร จำนวน 50 ต้น และจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่ง รพ.สต.เพื่อใช้ทางการแพทย์ต่อได้ในเดือน พ.ค.ที่จะถึงนี้

© 2021 thairemark.com