Saturday, 13 July 2024 - 11 : 09 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ม.ราชภัฏโคราชเปิดสูตรกัญชาศึกษา 2 หลักสูตรเพื่อประชาชน

ม.ราชภัฏโคราช ลงนามความร่วมมือ 7 หน่วยงาน เดินหน้าพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาในเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ พร้อมเปิดหลักสูตรกัญชาศึกษา 2 หลักสูตร ให้ผู้สนใจทั่วไปศึกษาต่อยอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา และกัญชงสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่นๆ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร เปลื้องกลาง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ ทำพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลเสมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแนวคิดใหม่เพื่อความยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนอาษา 888 วิสาหกิจชุมชนอีซี่ออร์แกนิค และวิสาหกิจชุมชนขุนทดเกษตรทฤษฎีใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีขอบเขตความร่วมมือ คือดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านกระบวนการผลิต กระบวนการสกัดและแปรรูปพืชกัญชาและกัญชง รวมถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพ และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดำเนินการขออนุญาตผลิตฯ ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนลูกข่าย การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ทั้งโครงการ บริการวิชาการส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และในส่วนของผู้ประกอบการชุมชนลูกข่าย มีหน้าที่ ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกที่มีมาตรฐานการผลิตแบบอินทรีย์ตามหลักการเกษตรที่ดี และระบบรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด โดยการควบคุมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต่อว่า การลงนามระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับวิสาหกิจชุมชนขุนทดเกษตรทฤษฎีใหม่ และบริษัท ปุณญพัฒน์กรุ๊ป 2019 จำกัด รวมถึงการลงนาม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ วิสาหกิจชุมชนขุนทดเกษตรทฤษฎีใหม่ และบริษัท ไก่ว่าว โดเมสติค จำกัด ซึ่งการลงนาม 2 ฉบับนี้ มีขอบเขตความร่วมมือในส่วนของมหาวิทยาลัยและวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ดำเนินการขออนุญาตผลิต (ปลูก) เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและความงาม และพานิชย์ ดำเนินการผลิตพืชกัญชา หรือ กัญชง รวมถึงควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามที่กำหมายกำหนดก่อนส่งมอบ

ส่วนใบสดที่ไม่มีส่วนยอดและช่อดอกติดมาด้วยให้กับบริษัท โดยออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนด นัดหมายที่ชัดเจน และในส่วนของขอบเขตทั้ง 2 บริษัท มีหน้าที่ สั่งซื้อผลผลิตใบกัญชาสดอินทรีย์สายพันธุ์ไทย กำหนดรอบการรับซื้อผลผลิตเป็นรอบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาใบกัญชาเพื่อสุขภาพและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ภายหลังจากมหาวิทยาลัย ได้รับหนังสืออนุญาตผลิต (ปลูก) พืชกัญชา จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงทั้ง 3 ฉบับนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยังได้จัดทำหลักสูตรกัญชาศึกษาขึ้นมา 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเรื่องของกฎหมายการขออนุญาตปลูกกัญชา แม้จะมีการปลดล็อกมาแล้ว แต่ปัจจุบันกัญชาก็ยังถือว่าเป็นพืชที่อยู่ในการควบคุมของกฎหมายยาเสพติด ไม่ใช่ว่าใครก็ปลูกได้อย่างเสรี โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน 2.หลักสูตรการปลูกกัญชาแบบออแกนิก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานกับหน่วยงานเอกชนในเครือข่าย ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการปลูกกัญชาแบบออแกนิกต้นแบบ มาให้ความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียด โดยหลักสูตรนี้จะมีการอบรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมโรงเรือน ติดตั้งระบบต่างๆ เตรียมดิน ปุ๋ย วิธีการดูแล และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการอบรมถึง 5 เดือน และจะมีหลักสูตรกัญชาศึกษาด้านอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จะร่างออกมาภายหลังอีกในอนาคต

© 2021 thairemark.com