Saturday, 13 July 2024 - 9 : 57 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ปัจจัยเอื้อบาทอ่อนออเดอร์ทะลัก รัฐมั่นใจส่งออกข้าวปีนี้ทะลุเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปีนี้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวของไทยไว้ที่ 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7 ล้านตัน แต่คาดว่าน่าจะส่งออกได้เกินเป้าหมาย เพราะตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-14 ธ.ค.65 มีผู้ส่งออกขอใบอนุญาตส่งออกแล้ว 8.58 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกจริงที่ผ่านศุลกากรในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปีนี้ อยู่ที่ 6.2 ล้านตัน มูลค่า 109,206 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่าที่ 33% และ 32.4% ตามลำดับจากช่วงเดียวกันของปี 64 ที่ส่งออกได้ 4.66 ล้านตัน มูลค่า 82,461 ล้านบาท

รณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

สาเหตุที่ส่งออกเพิ่มขึ้นเพราะค่าเงินบาทที่อ่อนทำราคาข้าวไทยแข่งขันได้ รวมทั้งอิรัก เริ่มกลับมาซื้อเพิ่มขึ้นมากถึง 500% หรือนำเข้าแล้ว 1.3 ล้านตัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่นำเข้าเพียง 200,000 ตัน ขณะที่ตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ และฟิลิปปินส์ เติบโตต่อเนื่อง สำหรับราคาส่งออกข้าวไทยล่าสุด ณ วันที่ 14 ธ.ค.65 ข้าวขาว 5% ตันละ 465 เหรียญสหรัฐฯ และข้าวหอมมะลิตันละ 978 เหรียญฯ ส่วนปี 66 ปริมาณการส่งออกจะสูงกว่าปี 65 แน่นอน แต่ขอประเมินร่วมกับผู้ส่งออกในเดือน ม.ค.66ก่อน

สำหรับแผนการส่งเสริมตลาดข้าวไทย ปี 66 นั้นจะเร่งผลักดันและจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาด เพื่อรักษาและขยายตลาดกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ โดยมีแผนจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการค้าข้าวโลก และเจรจาธุรกิจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ.

© 2021 thairemark.com