Tuesday, 5 March 2024 - 10 : 55 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กระตุ้นศก.ฐานราก”อภ.”รับซื้อดอกกัญชาแห้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแพทย์

อภ.ประกาศรับซื้อดอกกัญชาแห้งจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกจากอย.จำนวน 82 ราย เพื่อการแพทย์

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม(อภ.)และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาประกาศเจตนารมณ์ลงนามสัญญาร่วมกัน สร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์” โดยความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนที่จะร่วมปลูกช่วย อภ.ต่อยอดห่วงโซ่อุปทานกระบวนการผลิตให้ครบวงจรต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 82 ราย

ด้านนพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการอภ. กล่าวว่า อภ.ได้กระจายผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทั้ง THC เด่น CBD เด่น และ THC : CBD 1 : 1 ให้กับสถานพยาบาลต่างๆทั้งรัฐและเอกชนไปแล้วมากกว่า 100 แห่ง พบว่าการใช้มีประสิทธิผลดี ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์มีมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ CBD เด่น อภ.มีแผนผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ใช้สาร CBD เป็นวัตถุดิบอีกหลายรายการ จึงต้องแสวงหาแหล่งปลูกกัญชาสายพันธุ์ CBD เด่น เพิ่มจากที่ อภ.ปลูกเอง

เบื้องต้นได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนและได้ทำสัญญาซื้อขายช่อดอกกัญชาแห้งแล้ว 1 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ และมีวิสาหกิจที่ผ่านการประเมินอีก 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จ.ลำปาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเสนอเข้าร่วมที่ www.gpo.or.th/กัญชา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center โทร.1648

© 2021 thairemark.com