Sunday, 25 February 2024 - 4 : 25 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“กร ทัพพะรังสี ”ชื่นชม”ข้าวพิมาย”อร่อยเหนือกาลเวลา เร่งยกระดับข้าวถุงจากชาวนาส่งขายทั่วโลก

นครราชสีมา-“กร ทัพพะรังสี ”ชื่นชม “ข้าวพิมาย” สหกรณ์การเกษตรพิมาย พร้อมดูแลพัฒนาข้าวพิมายอร่อยเหนือกาลเวลา ยกระดับข้าวถุงจากชาวนาให้เป็นข้าวระดับมาตรฐานสากลวางจำหน่ายให้คนไทยทั้งประเทศทั่วโลกได้ลิ้มลองความอร่อย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกร ทัพพะรังสี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และนายโชค โจพิมาย ประธานสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัด ได้ร่วมกิจกรรมจัดชิมและแจกรางวัลพิเศษในงาน “ข้าวท้องถิ่นไทย ข้าวถุงร่วมใจ พัฒนาแบรนด์ “ข้าวพิมาย” เพื่อแนะนำแบรนด์ “ข้าวพิมาย” ข้าวหอมมะลิแท้คัดพิเศษ ยกระดับข้าวถุงจากชาวนาให้เป็นข้าวระดับมาตรฐานสากล และสร้างแบรนด์ที่เน้นถึงเอกลักษณ์และอารยธรรมท้องถิ่นพิมาย เข้าสู่ตลาดค้าปลีกโมเดิร์นเทรดของไทย

ซึ่งข้าวพิมายอร่อยเหนือกาลเวลา เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ซึ่งอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นดินแดนอารยธรรมและเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผืนดินมีความพิเศษ ทำให้”ข้าวพิมาย” มีความหอม เหนียว นุ่ม สามารถหุงรับประทานได้อร่อย ทั้งข้าวสวยและข้าวต้ม เป็นความภาคภูมิใจของชาวพิมายที่ส่งต่ออารยธรรมผ่านกาลเวลาจากรุ่นสู่รุ่น และอยู่ภายใต้การดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำจัด อำเภอพิมาย

ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การรับซื้อ คัดสรรข้าวเปลือกมาสี อบ ปรับปรุงคุณภาพ และบรรจุถุง ในโรงงานผลิตข้าวของสหกรณ์การเกษตรพิมาย นอกจากนี้ ยังได้รับการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อส่งเสริมชาวนาพิมายได้มีตลาดจำหน่ายข้าวบรรจุถุงวางจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศในราคาถูกและคุณภาพดี .

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

© 2021 thairemark.com