Wednesday, 24 April 2024 - 12 : 20 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

THCG Group ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตอาหารเครื่องดื่ม’กัญชง กัญชา สมุนไพร’ สู่ตลาดโลก

THCG Group ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร โดย คุณอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ผู้บริหารระดับสูง THCG Group ได้เข้าร่วมโครงการและนำเสนอถ่ายทอดความรู้แนวทางการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชง กัญชา และสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่า

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ปลดล็อคพืชกัญชงและกัญชาจากพืชยาเสพติดให้โทษ ทำให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ต่างพากันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาแข่งขันกันใน ส่งผลให้ตลาดกัญชาเติบโตแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจในด้านนี้ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ จึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโต เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการให้เกิดวิสัยทัศน์ในธุรกิจที่กว้างไกลไปสู่ตลาดโลกต่อไป

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน

© 2021 thairemark.com