Sunday, 26 March 2023 - 5 : 03 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

อบรมให้ความรู้บัญชีและภาษีสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ได้มีการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีให้กับกรรมการสมาคมฯ โดยมี คุณณิชชา ทองแก้วเกิด กรรมการผู้บริหารบริษัท สุทธิพจน์แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากร และมีคุณกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพ สื่อมวลชน ดิจิทัล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Cafe Amazon แจ้งวัฒนะ

© 2021 thairemark.com