Wednesday, 24 July 2024 - 2 : 08 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทัพบกอบรมระบบ CAP- RTA เพื่อกำลังพลคนพิการทุพพลภาพ

อบรมระบบ CAP- RTA เพื่อกำลังพลคนพิการทุพพลภาพและครอบครัว กองทัพบก

กองทัพบกอบรมอบรมหน่วยกำลังพลทบ.ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ทุกพื้นที่ภาคในกองทัพบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศระหว่างนที่ 13-17 มิถุนายน 2565 โดยการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ท่านพลตรี มานพ แฝดกลาง ท่านผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จุดประสงค์โครงการเพื่อพัฒนารายได้และสร้างให้กำลังพล ที่ทุพพลภาพ และครอบครัว ทั่วประเทศ มีรายได้เลี้ยงชีพ

ทั้งเป็นรายได้เสริมและรายได้หลัก ในการนี้ พลตรีเอี่ยม น้ำจันทร์ พลตรีอานนท์เพชรคำเข้าร่วมให้ความรู้และให้คำแนะนำกำลังพล คุณ กิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิตอล และคุณนันทวัฒน์ พรรณสกุลวัฒน์อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมฟังบรรยาย

© 2021 thairemark.com