Friday, 24 May 2024 - 2 : 01 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นิคมฯบางชัน ผนึกพันธมิตร ร่วมสร้าง CSR กับอยู่ร่วมสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน

“นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ผนึกพันธมิตร บริษัท โกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กัสโก้) บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด มอบแอร์ พัดลม เครื่องทำน้ำเย็น ให้สถานีตำรวจนครบาลบางชัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบนิคมฯบางชัน พร้องลุย มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงแก่ชุมชนรอบนิคมฯ ทั้งร่วมใจกับแรงงาน ประชาชน ทำความดีช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย”

นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ว่าที่ร้อยตรีเกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กัสโก้) หน่วยงานบางชัน นายธีรพงษ์ มนูญสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมจัดทำโครงการมอบเครื่องปรับอากาศ พัดลม และเครื่องทำน้ำเย็นให้กับสถานีตำรวจนครบาลบางชัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพี่น้องน้องประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับชุมชนรอบนิคมฯบางชัน มาโดยตลอด โดยมี พ.ต.ท.ปวิช นิลสุวรรณ รองผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางชัน ฝ่ายสอนสวน ร.ต.อ.จรัล ขุนพลช่วย รองสารวัตร (สอบสวน) ร่วมรับมอบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างนิคมฯบางชัน กัสโก้ และผู้ประกอบการในนิคมฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในทุกๆด้าน ตามภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการในพื้นที่ และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม โดยมี วัตถุประสงค์โครงการในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน สนับสนุนและยกระความสัมพันธ์อันดี ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กนอ. และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนิคมฯ กับผู้ประกอบการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ ISO 26000

นายธีรพงษ์ มนูญสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด เผยว่า ทางบริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการในพื้นที่ และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เราควรมีส่วนเข้าไปดูแล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับทางนิคมอุตสาหกรรม ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบงชัน บริษัทฯ กัสโก้ และทางบริษัท ที่เป็นพันธมิตรร่วมกันมายาวนาน เพื่อการสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ชุมชนที่รอบนิคมฯ

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม นั้น เป็นบริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย เสื่อน้ำมัน พลาสติกพีวีซีชีท รายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งจำหน่ายทั้งไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งพลาสติกพีวีซีชีท สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีสินค้าหลัก คือ เสื่อน้ำมัน เสื่อโฟม พลาสติกใส ผ้าปูโต๊ะ ผ้าใบปูบ่อ ผ้าใบอเนกประสงค์ พลาสติกลูกไม้ พลาสติกปูพื้นรถ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อนำไปแปรรูปต่อในกลุ่มพลาสติก PVC สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวจุฬาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว นิคมฯ บางชันและพันธมิตร ยังได้ทำการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงรอบนิคมฯบางชัน ได้แก่ชุมชนบางชันพัฒนา ชุมชนรามอินทราเนรมิต ชุมชนริมคลองหล่อแหล ชุมชนเกาะจวน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสู้ภัยโรคร้าย และสู้โควิด-19 ซึ่งภายในถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็น ให้กับผู้แทนชุนชนเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในชุมชนจำนวน 30 ราย

และพร้อมกันนั้นนิคมฯบางชัน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่แรงงาน ประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯ บางชัน ในการเปิดการบริจาคโลหิต มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี ซึ่ง โลหิต หรือ เลือด เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการใช้รักษาผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตได้ จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตจากคน เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย

“การบริจาคโลหิต” คือ การสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิต เพราะร่างกายของแต่ละคนมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำ ร่างกายจะใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน เมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้ว ไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทน ทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม หากไม่ได้บริจาค ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะหมดอายุ ทั้งนี้ กระบวนการในการบริจาคโลหิตตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนบริจาคโลหิตเสร็จสิ้น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขน แล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติก (BLOOD BAG) ประมาณ 350-450 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาค

© 2021 thairemark.com