Monday, 24 June 2024 - 9 : 57 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชงศบค.ชุดใหญ่ 18 มี.ค. ห้ามเล่นสาดน้ำสงกรานต์เน้นสืบสานประเพณี

ชงศบค.ชุดใหญ่ 18 มี.ค. ห้ามเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เน้นกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ยังไม่หารือมาตรการผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. เตรียมเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ เพื่อขอปรับลดมาตรการพื้นที่โซนสี โดยปรับจากพื้นที่สีส้ม ให้เป็นสีเหลืองมากขึ้น ส่วนจะเป็นพื้นที่จังหวัดใดบ้างนั้น ยังไม่มีความชัดเจน ต้องรอให้ที่ประชุมชุดใหญ่มีมติก่อน

ส่วนการปรับรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศ แบบไทยแลนด์พลัส ที่ประชุมศปก.ศบค.ยังไม่ได้หารือ ในประเด็นดังกล่าว โดยจะยังคงมาตรการให้ตรวจ RT -PCR ในวันแรก และตรวจ ATK ในวันที่ 5 ของการเข้าประเทศ และแจ้งผลตรวจนั้น ไปยังแอพพลิเคชั่นตามเดิม

ที่ประชุมศปก.ศบค.ยังไม่หารือถึงมาตรการผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อย่างไรก็ตาม มีการหารือถึงเรื่องการปรับมาตรการการท่องเที่ยววันเดย์ทริปทางบก ที่ต้องปรับปรุงรูปแบบในบางพื้นที่ บางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ติดแนวชายแดน โดยเฉพาะแนวชายแดนสปป.ลาว

ส่วนมาตรการช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นั้น จะเป็นไปตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เสนอ โดยไม่อนุญาตให้เล่นน้ำสงกรานต์ได้ตามปกติ แต่ให้เน้นการทำกิจกรรมตามประเพณีเชิงวัฒนธรรมเท่านั้น โดยที่ประชุมศปก.ศบค.จะหารือในรายละเอียดหลายประเด็นอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ ก่อนที่จะสรุปเพื่อเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 18 มี.ค.

© 2021 thairemark.com