Monday, 24 June 2024 - 10 : 54 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นิคมฯบางชัน แท๊กทีม บจก.อาร์ต อุตสาหกรรม ร่วมสร้างความพึงพอใจให้ชุมชน

นิคมฯ บางชัน จับมือ บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน สุเหร่าบางชัน และอุปกรณืคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กก่อนวัยเรียน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างสำนักงานนิคมฯ ผู้ประกอบการ และชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ ISO 26000

นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชย์วัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เปิดเผยว่า สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ร่วมกับบริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนแต่เรียนดี โรงเรียนสุเหร่าบางชัน และมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด ให้กับศูนย์แด็กเล็กชุมชนรามอินทราเนรมิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ผู้ประกอบการ และชุมชนที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ ISO 26000 เนื่องจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับโรงเรียน และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

“สำหรับโรงเรียนสุเหร่าบางชันนั้น เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ซอยหม่อนเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ มีนบุรี มีเด็กนักเรียน 244 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนรอบนิคมฯบางชัน ที่มีฐานะยากจน โดยการมอบทุนการศึกษาของ บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัดในครั้งนี้ ได้สร้างความดีใจให้น้องๆ เด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กๆ ได้ทำการศึกษาเหล่าเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป ส่วนศูนย์เด็กเล็กรามอินทราเนรมิต เป็นศูนย์เด็ก ที่รับเลี้ยงเด็ก เพื่อพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อก้าวสู่สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ มีเด็กจำนวน 70 คน มีครูพี่เลี้ยง 10 คน แต่ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน ทางบริษัทฯ จึงได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอบให้เด็กๆ ต่อไป”

นายธีรพงษ์ มนูญสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด เผยว่า ในการมอบทุนการศึกษาเด็กโรงเรียนสุเหร่าบางชัน และมอบชุมคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์เด็กเล็กชุมชนรามอินทราเนรมิต ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบงชันกับทางบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านทางบริษัทฯได้ทำการเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 อยู่แล้ว ยิ่งได้พันธมิตรอย่างสำนักงานนิคมอุตสาหรกรมบางชัน เข้ามาร่วมด้วย ทำการสร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนดูมีคุณค่ามากขึ้น ในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ คณะครู และเด็กๆ ของโรงเรียนสุเหร่าบางชันมีดีใจเป็นอย่างมาก โดยมี นายวระ พนาลี ผู้อำนวยสถานศึกษา เป็นผู้รับมอบด้วยตนเอง

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่าย เสื่อน้ำมัน พลาสติกพีวีซีชีท รายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งจำหน่ายทั้งไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งพลาสติกพีวีซีชีท สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีสินค้าหลัก คือ เสื่อน้ำมัน เสื่อโฟม พลาสติกใส ผ้าปูโต๊ะ ผ้าใบปูบ่อ ผ้าใบอเนกประสงค์ พลาสติกลูกไม้ พลาสติกปูพื้นรถ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อนำไปแปรรูปต่อในกลุ่มพลาสติก PVC สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอิเล็กทรอนิกส์

© 2021 thairemark.com