Sunday, 21 April 2024 - 2 : 56 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘DMPA’ร่วมประชุมโครงการ‘Safty Taxi 4.0’

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564 สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล (DMPA) ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ Safty Taxi 4.0 ที่ร่วมกับ สวพ.91, TKC และ ตัวแทน Taxi ตามคำรับเชิญของ พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ประธานโครงการ โดยมีตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมประชุม 2 ท่านคือ นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคม และรัฐณกรณ์ อมรวีระวัฒน์ ผอ.ฮอตนิวส์ไทยแลนด์,ผอ.สื่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด และรองนายกสมาคม (ตัวแทนกลุ่มแท็กซี่) ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.

© 2021 thairemark.com