Tuesday, 28 November 2023 - 7 : 45 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ดร. ‘เอ้-สุชัชวีร์’ขอโอกาศเปลี่ยนเมืองหลวงเพื่อคนกทม.

เริ่มภารกิจแรกของดร. ‘เอ้-สุชัชวีร์’ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์นำทีมว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ในนามพรรคเข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม

พร้อมกล่าวทักทายและปลุกกำลังใจ สร้างความฮึกเหิมให้กับทีมผู้สมัคร ส.ก. 50 คน 50 เขต โดยแสดงจุดยืน ขอโอกาสจากคนกรุงเทพ เข้ามาเปลี่ยนกรุงเทพฯ #เราทำได้ และกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวประชาธิปัตย์ว่า

“ความรู้สึกแรก ที่ก้าวเข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์ คือ อบอุ่นมาก รู้สึกถึงพลัง รู้ถึงการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ แต่รวมถึง อนาคตประเทศไทยด้วย”

https://www.facebook.com/109655550603602/posts/442551073980713/

ประชาธิปัตย์กรุงเทพ

รวมพลังขับเคลื่อนกรุงเทพ

modernbangkok

กรุงเทพทันสมัย

เปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้

© 2021 thairemark.com