Saturday, 13 July 2024 - 11 : 23 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

PEA พัฒนาโคราช สู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”

ประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้าหน้าตลาดแม่กิมเฮง ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ณ จุดกลับรถสวนรักษ์ แยกถนนราชดำเนิน ถ.สุรนารี จ.นครราชสีมา

PEA ได้มีการรื้อถอนเสาและสายไฟฟ้าบริเวณถนนสุรนารี จากแยกถนนราชดำเนิน ถึงแยกถนนบัวรอง ช่วงหน้าตลาดแม่กิมเฮง รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร เป็นส่วนงานสุดท้ายของการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดย PEA ได้เริ่มนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเมื่อเดือนกันยายน 2562 บนถนน 21 สาย รวมระยะทาง 17.37 กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,433 ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 และสิ้นสุดในปี 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี

ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ฯ ซึ่งในส่วนของพื้นที่ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ที่ยังคงมีเสาและสายไฟฟ้าเหลืออยู่นั้น PEA จะเร่งดำเนินการย้ายระบบจำหน่ายเหนือดินลงใต้ดิน และจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งดำเนินการรื้อถอนเสาและสายไฟให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อมุ่งสู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”

© 2021 thairemark.com