Thursday, 25 July 2024 - 11 : 47 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

บี.บราวน์ มอบเจลล้างมือ 1.3 หมื่นขวดปกป้องครู-นร.ทั่วประเทศลดเสี่ยงโควิด

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) บริจาคผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ “ซอฟตา-เจล” รวม 13,000 ขวด ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการ “บี. บราวน์ ฟอร์ ชิลเดรน” (B. Braun for Children) เพื่อปกป้องและพัฒนาสุขภาพให้แก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศ รับการประกาศเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ

โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการสนับสนุนโครงการในภูมิภาคต่างๆ ของบี. บราวน์ เพื่อช่วยเหลือดูแลเยาวชนที่ด้อยโอกาสในด้านสุขภาพ การแพทย์ และการศึกษา การบริจาคในครั้งนี้ได้ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก”

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนจากชมรม “บี. บราวน์ ไทยแลนด์ ซีเอสอาร์คลับ” (B. Braun Thailand CSR Club) ร่วมส่งมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมกล่าวว่า “พวกเราขอให้การส่งต่อ “ซอฟตา-เจล” ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในประเทศไทย เพื่อปกป้องพวกเขาให้ปลอดภัยและห่างไกลจากการติดเชื้อ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่านักเรียนเหล่านี้คืออนาคตที่จะส่งต่อการปกป้องให้กับคนรุ่นต่อไปได้”

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวเสริมว่า “กพฐ. ขอขอบคุณต่อการสนับสนุนของบี. บราวน์ ที่มีส่วนช่วยดูแลและปกป้องครูและนักเรียนทั่วประเทศไทยในช่วงวิกฤติโควิด-19 นี้ และขอสนับสนุนให้บริษัทฯ เดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพครูและนักเรียนให้พร้อมพัฒนาประสิทธิผลด้านการศึกษาของไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ “ซอฟตา-เจล” เป็นผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ผลิตเพื่อใช้ทางการแพทย์ ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานระดับโลก EN 14476 ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม ซึ่งรวมถึงไวรัสโคโรนา EN 1500 ขององค์การอนามัยโลก และมาตรฐาน EN 1276 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) และได้รับความไว้วางใจใน 128 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

© 2021 thairemark.com