Sunday, 1 October 2023 - 4 : 58 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สร้างองค์พระเปิดโลก น้อมรำลึกรัชกาลที่ 9

นักธุรกิจใหญ่เมืองเชียงใหม่สร้างองค์พระเปิดโลกศิลปะจากประเทศจีน เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 ณ วัดไชยสถาน ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

พระครูสุมนชัยสถิตย์ เจ้าอาวาส วัดไชยสถาน ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การสร้างองค์พระครั้งนี้เป็นพระเจ้าเปิดโลกศิลปะจีน มีนามเต็มว่า “พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์” เป็นเทพเจ้าที่คนจีนเคารพนับถือ เป็นพระที่โปรดสัตว์ เนื่องจากทางวัดมีคนจีนมาอุปถัมป์จำนวนมาก ก็เลยมาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณต่าง ๆ โดยมี คุณชาญวิทย์ กิจเลิศสิริวัฒนา นักธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง เพื่อทำพิธีตั้งจิตรอธิษฐานปลดปล่อยวิญญาณทั้งหลายให้ไปสู่สวรรค์

พระพุทธองค์ที่คุณชาญวิทย์ตั้งจิตตั้งใจสร้าง เพื่อน้อมรำลึกและ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางประธานผู้จัดสร้าง พระกษิติครรภ์ฯนี้อยากให้พสกนิกรไทยได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อคนไทยจึงได้จัดพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าปางเปิดโลกดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

นอกจากนี้ คุณชาญวิชย์ ยังได้เตรียมปั้น พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นพระรูปปูนปั้น ประดิษฐานบนฝาผนัง วัดไชยสถานแห่งนี้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ และมีความห่วงใยทุกข์สุขประชาชนไม่ว่า เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง,เรื่องความยุติธรรม ทางกฏหมาย ที่ต้องใช้อย่างเสมอภาค กันทุกคนและควรนำ ศิลธรรม มาปฎิบัติ เพื่อเกิดความ สงบสุขในบ้านเมืองตลอดไป

© 2021 thairemark.com