Thursday, 20 June 2024 - 2 : 51 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เปิดตัว “สมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน” เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสองประเทศ

เมื่อเร็ว ๆ ได้มีงานเปิดตัวสมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดย นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมฯกล่าวรายงานสรุปว่า ความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี และความสัมพันธ์ทางการทูตยุคใหม่ที่จะฉลอง 50ปีในปีหน้านั้น มีเรื่องราวมากมายให้สื่อไทย-จีน ได้ติดตามนำเสนอเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสองฝ่าย โดยสมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน จะทำหน้าที่เชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าการลงทุนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนด้วย โดยทางสมาคมฯได้เชิญนายพิชัย นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ นายสรสินธุ ไตรจักรภพ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมีแขกรับเชิญที่มีทั้งสมาคม บริษัทเอกชนองค์กร และบุคคลเข้าร่วมฟังปาฐกถาและแสดงความยินดีต่อสมาคมสื่อมวลชนไทย-จีนอย่างคับคั่ง

© 2021 thairemark.com