Thursday, 20 June 2024 - 2 : 39 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ปทุมธานียกระดับป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2567

วันนี้ (27 ธ.ค.66) เวลา 15.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2567 โดยมี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พลอากาศเอกวรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พ.อ.วินัย อภัยกุลชร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ท. ร้อยตำรวจเอก พ.ต.อ.ชุมวร ชมะทัต รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานีดร.ตรีลุพธ์ รูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ตลาดกินซ่า ท่ารถตู้ต่างจังหวัดขาออก (ตรงข้ามศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตามที่ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2567 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕67 มีเป้าหมาย และแนวทางที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล ภายใต้กลไกของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดปทุมธานี และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ ทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงปีใหม่

การนำนโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล มาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ ตลอดจนถึง การดำเนินการ จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน หรือ 1ชุมชน 1 ด่านชุมชน ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับขี่ด้วยความเร็ว และเมาสุรา เพื่อป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่

© 2021 thairemark.com