Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 25 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีณรงค์ คนชลสวมหมวกนิรภัย ปีใหม่ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนารณรงค์ คนชลสวมหมวกนิรภัย ปีใหม่ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ณ ห้องศรีรัตน์ ชั้น 2 โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นางชามานันท์ สุจริตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร สสส. น.ส.รัชนี หลิวสุวรรณ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เคเบิลทีวี (ชลบุรี) จำกัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมพิธี

จังหวัดชลบุรีร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนงานรณรงค์สวมหมวกนิรภัย การงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรณรงค์สร้างความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ ที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร สร้างการเรียนรู้และความร่วมมือให้กับจังหวัดอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

© 2021 thairemark.com