Wednesday, 24 July 2024 - 7 : 37 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทัพอากาศจัดพิธีประดับยศเรืออากาศตรี”น้องเทนนิส”ฮีโร่โอลิมปิก

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรี ให้แก่ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัควงศ์พัฒนกิจ หรือน้องเทนนิส นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยสังกัดกองทัพอากาคว้าเหรียญทองเทควันโด การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 หรือ โตเกียว เกมส์ 2020

พลอากาศเอก แอร์บูลสุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรี ให้แก่ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัควงศ์พัฒนกิจ หรือน้องเทนนิส นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยสังกัดกองทัพอากาศโดยมี พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศ และพลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ในฐานะผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่น้องเทนนิส ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเทควันโดจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32

โดยเช้าวันนี้ กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 16 (ATR) รับคณะโค้ชและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ตามที่ได้รับการประสานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเดินทางออกจากภูเก็ตกลับกรุงเทพฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้สายการบินพาณิชย์งดทำการบินรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจหรือน้องเทนนิส ในโอกาสได้รับการประดับยศเรืออากาศตรี และกล่าวชื่นชมในความสำเร็จที่ได้รับเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์ในกีฬาเทควันโดหญิง รุ่น 49 กิโลกรัม เหรียญแรกของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ณประเทศญี่ปุ่น นับเป็นการสร้างชื่อเสียงรวมถึงเกียรติประวัติให้แก่ครอบครัว ประเทศชาติ และกองทัพอากาศเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้กองทัพอากาศไดัมอบเงินรางวัลให้แก่น้องเทนนิสอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่าการได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรนั้น สิ่งสำคัญที่จะต้องยึดถือคือความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ในขณะเดียวกันต้องหมั่นศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศและประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป

© 2021 thairemark.com