Thursday, 29 February 2024 - 9 : 30 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘บี.เอ็ล.ฮั้ว’บริจาค 20 ล้านให้รพ.100 แห่งฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งคุณความดี

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว ฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งคุณความดี บริจาคเงินให้โรงพยาบาล 100 แห่งมูลค่ารวม 20 ล้านตอบแทนสังคม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมเคป เฮ้าส์ (ซอยหลังสวน) Cape House Hotel นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด แถลงข่าวในวาระที่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว ก่อตั้งครบรอบ 100 ปี จึงมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาล 100 แห่ง มูลค่ารวม 20 ล้านบาท โดย นายธีระพงศ์ ทายาทธุรกิจรุ่นที่ 3 เป็นผู้มอบเงิน 20 ล้านบาทให้กับผู้แทนโรงพยาล 100 แห่ง นำโดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ,ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย รอง ผอ.รพ.ศิริราช , นพ.ขจร อินทรบุหรั่น ผอ.รพ.ตากสิน , นพ.วิญญู ชะนะกุล รอง ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา , นพ.ปรีชา ชื่นวิภาสกุล รอง ผอ.รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ และ ภก.ธีรนะ ฉกาจนโรดม นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว

นายธีระพงศ์ กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการบริจาควาระครบรอบ 100 ปีครั้งนี้ว่า ตนต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่ คือ นายโกศล ปังศรีวงศ์ และ ภก.ดร.เกษม ปังศรีวงศ์ คุณพ่อในการสร้างคุณความดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ  ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ท่านได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ในการส่งต่อความดีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  ตอบแทนสังคม และประเทศชาติด้วยการลงมือทำ ตนรู้สึกดีใจที่ได้ดำเนินกิจการสานต่อจากท่านทั้งสองที่ตนรัก ในวาระฉลองครบรอบ 100 ปี บี.เอ็ล.ฮั้ว มีความยินดีที่จะบริจาคเงินพร้อมกับเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่า 20 ล้านบาท  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน และเพื่อให้คนไทยได้คลายหายจากความเจ็บป่วยและมีสุขภาพที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 100 ปี ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรใดย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต  องค์ความรู้  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญต่างๆ  ย่อมก่อให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดและเจริญรุ่งเรือง  โดยตลอดศตวรรษที่ผ่านมา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด มีความภาคภูมิใจที่เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้ยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจกระทั่งเจริญรุ่งเรืองเติบโตอย่างมั่นคงจวบจนมีอายุครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2566 นี้

นายธีระพงศ์ กล่าวว่า จากการก่อตั้งห้างขายยาแผนปัจจุบันในสมัยยุคบุกเบิก  สู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  วิกฤติโรคระบาดในแต่ละยุคสมัย  การร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อเปิดโรงงานผลิตเวชภัณฑ์แห่งแรกๆ ในภูมิภาคเอเชียที่ประเทศไทยเพื่อเป็นการพัฒนาลงทุนต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อมอบทุนด้านการวิจัยและการศึกษาด้านเภสัชกรรมโดยไม่มีข้อผูกมัด  การช่วยเหลือสังคม ฯลฯ  ซึ่งได้สร้างคุณูปการให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรมและสังคมด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอด 100 ปีของการบริหารงานจาก 3 รุ่นของตระกูลปังศรีวงศ์นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โลกเมื่อครั้งที่นายโกศลได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลสำคัญ อาทิ  “เจียงไคเชค” รวมไปถึงได้มีโอกาสเข้าพบและเสวนากับ “ดร.ซุนยัตเซ็น” อยู่หลายครั้ง


 
“เพื่อสืบสานความดีตอบแทนสังคมเนื่องในวาระฉลองครบรอบ 100 ปี ของ บจ.บี.เอ็ล.ฮั้ว ตระกูลปังศรีวงศ์มีเจตนารมณ์มอบเงินบริจาคและเวชภัณฑ์มูลค่ารวม 20 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ อาทิ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิริราช รามาธิบดี ตากสิน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เทียนฟ้ามูลนิธิ รพ.ประจำจังหวัดต่างๆ ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือสาธารณะต่อไป”นายธีระพงศ์กล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์ในการบริจาคเงิน 100 ล้าน

© 2021 thairemark.com