Wednesday, 17 April 2024 - 5 : 35 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ทูลกระหม่อมหญิงฯทรงติดตามโครงการ ‘TO BE NUMBER ONE’ชลบุรี

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เฝ้า ฯ รับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชลบุรี และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” และทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจรัญ เตชะวิจิตรา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พล.ต.อำนาจ ดอนงาม ผบ. มทบ.14 พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี นางปัทมา วิวัฒน์วานิช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมเฝ้า ฯ รับ-ส่งเสด็จ

โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ทรงพระราชทานคำปรึกษาและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของจังหวัดชลบุรี เพื่อให้สามารถเลิกเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวร ป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง ทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นต่อไป

ปัจจุบันจังหวัดชลบุรี มีเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 378,023 คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 359,121 คน คิดเป็นร้อยละ 95 มีชมรม TO BE NUMBER ONE 1,669 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 237 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชร

© 2021 thairemark.com