Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 05 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ปทุมธานีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้ว่าฯปทุมธานีนำพสกนิกรทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

เมื่อเวลา 07.00น.วันที่5 ธ.ค.2566ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป โดยมี นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายนพกร กล่ำทวี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีฯโดยพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยใน โอกาสนี้ พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เวลา 08.30 น.นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีวานพานพุ่มดอกไม้นำข้าราชการ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายนพกร กล่ำทวี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีฯโดยพร้อมเพียงกัน

จากนั้น นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำผู้ร่วมพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันนี้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมจิตมั่นร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ด้วยพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จนสวรรคต เป็นประมุขแห่งรัฐที่ครองราชย์ยาวนานมากที่สุดตลอดกาลในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปเอเชีย กระทั่งสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ระยะเวลาในราชสมบัติทั้งสิ้น 70 ปี 126 วัน เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดตลอดกาลอันดับที่ 3 ของโลก

ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นอเนกอนันต์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปวงพสกนิกรให้ได้รับความร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี ทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยพระราชทานแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนชาวไทยสามารถดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก กระทั่งได้รับการถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์จากสหประชาชาติ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของ ทวยราษฎร์ตลอดมา ทรงเป็นประดุจดวงประทีปส่องชีวิตผองพสกนิกรทั่วหล้า ก่อเกิดความสมานฉันท์ นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติ และจะยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยตลอดไป

© 2021 thairemark.com