Wednesday, 17 April 2024 - 5 : 43 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ลูกเสือชลบุรีถวายราชสดุดี ‘วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า’

ผู้ว่าฯชลบุรีนำลูกเสือวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

เมื่อเวลา 06.45 น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 45 รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าโดยมีพระเดชพระคุณพระชลญาณมุนี,ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช) เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 มีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น ”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี โดยให้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบูรพากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนและประเทศนานัปการไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร การศึกษา การต่างประเทศ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญพระองค์เป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการเสือป่า ที่พัฒนาเยาวชนและผู้ใหญ่ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณในการรักชาติ พร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมอีกด้วย

จังหวัดชลบุรี กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้นำลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และภาครัฐ ภาคเอกชน กว่า 1,900 คน ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีนานัปการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความสามัคคี มีวินัย มีส่วนร่วมให้มีความเข้มแข็ง พร้อมกับสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจแข็งแกร่ง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นำประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด อันนำพาไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

© 2021 thairemark.com