Wednesday, 24 April 2024 - 1 : 55 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จิตอาสาชลบุรีปลุกสังคมสร้างความปลอดภัยทางถนน

จิตอาสาชลบุรีกระตุ้นสังคมสร้างความปลอดภัยทางถนน”วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day Remembrance of Road Traffic Victims) ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี พ.อ.จักรพงศ์ พันธุ์มงคล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) นางนิภาพร แพภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรม “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ แสดงออกให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบริเวณทางข้าม โดยมีกิจกรรมอ่านสารนายกรัฐมนตรี ยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน การบังคับใช้กฎหมาย การสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน ชะลอความเร็วบริเวณทางม้าลาย และหยุดรถให้คนข้ามในทางม้าลาย มีการปรับปรุงบริเวณทางข้ามและทางม้าลายบริเวณโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และทางข้ามและทางม้าลายในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าวยังร่วมวางดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์แห่งการรำลึกฯ อีกด้วย

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่ากิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจัง เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และพิการลง รู้สึกร่วมรับผิดชอบทุกชีวิตบนท้องถนน จากข้อมูลการบูรณาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2554-2566 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแล้วกว่า 250,000 คน ยังไม่ร่วมผู้บาดเจ็บนับล้านคน โดย 4.6% ของผู้บาดเจ็บจะเป็นผู้พิการ ในจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 70% เป็นวัยเด็กและวันทำงาน ซึ่งเป็นกำลังหลักของครอบครัว สาเหตุหลักมาจาก ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด ไม่เคารพกฎจราจร และดื่มแล้วขับ

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้มีมติให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พฤศจิกายนทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ เห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เข้าใจถึงผลกระทบ รับรู้ถึงความสูญเสีย รวมทั้งตระหนัก ป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น

© 2021 thairemark.com