Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 18 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ถกอุตฯอ้อยและน้ำตาลแนวโน้มทั้งในปัจจุบัน-อนาคต

ผู้ว่าฯชลบุรีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก แถลงการณ์ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก ณ หอประชุมใหญ่สมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงการณ์ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อให้สมาชิกชาวไร่อ้อยได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โดยมีน.ส.อังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอบ่อทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น นายมนตรี คำพล ประธานสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย นายศุภชัย ธาราธนวัตร นายกสมาคมเพื่อการเกษตรกรภาคตะวันออก คณะผู้บริหารและสมาชิกสมาคมเพื่อการเกษตรกรภาคตะวันออก ร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

© 2021 thairemark.com