Tuesday, 5 March 2024 - 12 : 30 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทัพอากาศปักธงธูปะเตมีย์ตรวจคัดกรองโควิดยาวถึง13ส.ค.นี้

กองทัพอากาศขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ณ สนามกีฬากองทัพ อากาศ (ธูปะเตมีย์) วันละ 1, 500 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 13 สิงหาคม 2564 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 นาฬิกา โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ซึ่งรอฟังผลการตรวจได้เลย

ตามที่กองทัพอากาศร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดตั้งจุดบริการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกขึ้น ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นั้นพบว่ามีประชาชนมาใช้บริการตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จึงได้ประสานกองทัพอากาศในการขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกังวลใจของพี่น้องประชาชน ที่ยังไม่ได้รับบริการตรวจคัดกรองโดยกำหนดขยายระยะเวลาการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับประชาชนวันละ 1, 500 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 13 สิงหาคม 2564 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 นาฬิกา โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ซึ่งรอฟังผลการตรวจได้เลย

ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จะต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ (คิวคิว)โดยจะเริ่มเปิดให้จองคิวออนไลน์ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 นาฬิกา (ให้จองคิวล่วงหน้า 1 วันเพื่อเข้ารับการตรวจในวันถัดไป)

สำหรับประชาชนที่ทำการจองคิวออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันดังกล่าวแล้ว ต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรอง โควิด-19 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ภายใน 15 นาทีก่อนหมดช่วงเวลาที่จองไว้ (ในแอพพลิเคชัน จะต้องกำหนดช่วงเวลาจองช่วงละ 30 นาที) ซึ่งถ้ามาไม่ทันเวลาจะถูกตัดสิทธิ์ โดยแสดงหลักฐานการจองคิวในโทรศัพท์พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวเพื่อใช้กรอกข้อมูล

© 2021 thairemark.com