Wednesday, 17 April 2024 - 5 : 47 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

บาบิโลนมอบผลิตภัณฑ์หนุนประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร

บริษัท บาบิโลน ประเทศไทย จำกัด โดยกรรมการบริษัท อาจารย์อำภา ชาญรบ และผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณา, คุณนวลใจ สายบุญ ได้มอบ Gift Voucher และของผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์ สมุทรสาคร

โดย ภายในงาน ได้มีขบวนแห่กลองยาวพร้อมด้วยรถสามล้อจักรยานถีบที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้ว่าทูตทางวัฒนธรรม ของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้มีการจัดบูธของดีเมืองสมุทรสาครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงการจับจ่ายใช้สอย ก่อให้เกิดการหมุนเวียน ของรายได้ ทั้งนี้ทางบริษัทบาบิโลนประเทศไทยจำกัด ยังสนับสนุนทุกความสวยทั้งในด้านของผิวพรรณความงาม โดยบริษัทบาบิโลนประเทศไทยจำกัดยังมีสาขา อยู่ที่ริเวอร์นนทบุรีชั้น 2 รวมเป็นทั้งศูนย์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานบาบิโลน

และยังเป็นสมาคมผู้ประกอบการด้านสุขภาพและความงามอีกด้วย และกรรมการบริหารอาจารย์อำภา ชาญรบ ยังได้กล่าวต่อว่า นอกจากจะมีบริการด้านความสวยงามแล้วยังให้บริการในส่วนของการเปิดร้านนวด ร้านสปารับขอใบอนุญาตต่างๆ ครบวงจรพร้อมจัดสรรพนักงานลงร้านนวดร้านสปาให้ อย่างครบถ้วน โดยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 20 ปี

© 2021 thairemark.com